No category

منابع تحقیق درباره کیفیت خدمات، ارزیابی کیفی، تحریم اقتصادی، ترانزیت

جستجو در سایت :    تحریم اقتصادی بعد از اعمال تحریم اقتصادی بر ایران توسط امریکا در سال ۱۳۵۹، ایران حق خرید هواپیماهایی را دارد که ساخت آن‌ها مربوط به قبل از سال ۱۳۵۹ باشد یا اینکه آمریکا کمتر از ۲۰ درصد در ساخت آن هواپیما مشارکت داشته باشد. این […]

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره توافقنامه، استراتژی، بازاریابی، استراتژیک

جستجو در سایت :    ۳-۹-۲ ائتلاف با یکی از ایرلاین های اطراف ایران شکل دادن ائتلاف استراتژیک با یکی از ایرلاین هایی که در همسایگی ایران هستند، می‌تواند بهترین ابزار برای بهبود وضعیت فعلی حمل‌ونقل هوایی در ایران باشد. این کار نسبت به پیوستن به یکی از سه ائتلاف […]

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره حقوق مصرف، شبیه‌سازی، حل مسئله، رفاه اقتصادی

جستجو در سایت :    مدل تحلیلی زو و همکارانش (۲۰۱۱)۶۱ نشان می‌دهد که ۱) اگر ایرلاین ها متعهد شوند که فقط قیمت‌ها را به صورت تعاونی تنظیم کنند، بدون ارائه کردن هیچ‌گونه سرویس اضافی دیگر، بایستی در اندازه کرایه‌ها کاهش را شاهد باشیم. ۲) کاهش در اندازه کرایه‌ها افزایش […]

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره استراتژی، استراتژیک، ارزیابی عملکرد، مصرف‌کننده

جستجو در سایت :    بازسازی اقتصاد در قالب فلسفه‌ی ” متارکه اقتصادی”۳۱ به وسیله‌ی حکومت‌ها در بسیاری از قسمت‌های جهان، تأثیر بزرگی بر روی ساختار صنعت حمل‌ونقل هوایی گذاشت. همزمان با آن حرکت جهانی به سمت خصوصی شدن باعث گردید که کنترل بعضی از ایرلاین ها به دست اتباع […]

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره کیفیت خدمات، ارزیابی کیفی، تحریم اقتصادی، ترانزیت

جستجو در سایت :    به گونه کلی علت های زیر را می‌توان برای ایجاد بحران در صنعت حمل‌ونقل هوایی در ایران ذکر نمود. تحریم اقتصادی بعد از اعمال تحریم اقتصادی بر ایران توسط امریکا در سال ۱۳۵۹، ایران حق خرید هواپیماهایی را دارد که ساخت آن‌ها مربوط به قبل […]

توسط admin3، قبل
No category

منبع پایان نامه درباره توافقنامه، استراتژی، بازاریابی، استراتژیک

جستجو در سایت :    ۳-۹-۲ ائتلاف با یکی از ایرلاین های اطراف ایران شکل دادن ائتلاف استراتژیک با یکی از ایرلاین هایی که در همسایگی ایران هستند، می‌تواند بهترین ابزار برای بهبود وضعیت فعلی حمل‌ونقل هوایی در ایران باشد. این کار نسبت به پیوستن به یکی از سه ائتلاف […]

توسط admin3، قبل
No category

منبع پایان نامه درباره حقوق مصرف، شبیه‌سازی، حل مسئله، رفاه اقتصادی

جستجو در سایت :    ۲-۹-۲ نتیجه در نهایت تعدادی از روندهای مربوط به ائتلاف‌های ایرلاین ها که قابل‌تشخیص‌اند، در زیر نوشته شده می باشد. تعداد ایرلاین هایی که به دنبال ایجاد ائتلاف هستند رو به افزایش می باشد. ایجاد ائتلاف‌های جدید و رقابت با غول‌های فعلی در صنعت حمل‌ونقل […]

توسط admin3، قبل