No category

منابع تحقیق درباره اقتصاد جهانی، جمهوری اسلامی، گردشگری، جمهوری اسلامی ایران

جستجو در سایت :    ۲-۱ اهمیت صنعت حمل‌ونقل هوایی صنعت حمل‌ونقل هوایی همواره تأثیر بسیار ویژه‌ای در اقتصاد جهانی اعمال کرده و به عنوان اندیسی برای رشد اقتصاد جهانی بشمار می رود ؛ حتی در شرایط نه چندان مطلوب و رکود کنونی. همواره یکی از صنعت‌های بزرگی بوده می […]

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره اقتصاد جهانی، جمهوری اسلامی، گردشگری، جمهوری اسلامی ایران

جستجو در سایت :    ۲-۱ اهمیت صنعت حمل‌ونقل هوایی صنعت حمل‌ونقل هوایی همواره تأثیر بسیار ویژه‌ای در اقتصاد جهانی اعمال کرده و به عنوان اندیسی برای رشد اقتصاد جهانی بشمار می رود ؛ حتی در شرایط نه چندان مطلوب و رکود کنونی. همواره یکی از صنعت‌های بزرگی بوده می […]

توسط admin3، قبل
No category

منبع پایان نامه درباره اقتصاد جهانی، جمهوری اسلامی، گردشگری، جمهوری اسلامی ایران

جستجو در سایت :    رشد دسترسی به مسافرت هوایی مقرون به صرفه، به گونه قابل‌توجهی تأثیر حمل‌ونقل هوایی در جامعه پایدار را افزایش داده می باشد. در اکثر کشورها سفر هوایی دیگر یک کالای لوکس به حساب نمی‌آید. این صنعت نه تنها در کشورهای پیشرفته ایجاد ثروت کرده می […]

توسط admin3، قبل
No category

مقاله درباره اقتصاد جهانی، جمهوری اسلامی، گردشگری، جمهوری اسلامی ایران

جستجو در سایت :    ۲-۱ اهمیت صنعت حمل‌ونقل هوایی صنعت حمل‌ونقل هوایی همواره تأثیر بسیار ویژه‌ای در اقتصاد جهانی اعمال کرده و به عنوان اندیسی برای رشد اقتصاد جهانی بشمار می رود ؛ حتی در شرایط نه چندان مطلوب و رکود کنونی. همواره یکی از صنعت‌های بزرگی بوده می […]

توسط admin3، قبل
No category

منابع تحقیق درباره کیفیت خدمات، ارزیابی کیفی، تحریم اقتصادی، ترانزیت

جستجو در سایت :    تحریم اقتصادی بعد از اعمال تحریم اقتصادی بر ایران توسط امریکا در سال ۱۳۵۹، ایران حق خرید هواپیماهایی را دارد که ساخت آن‌ها مربوط به قبل از سال ۱۳۵۹ باشد یا اینکه آمریکا کمتر از ۲۰ درصد در ساخت آن هواپیما مشارکت داشته باشد. این […]

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره گردشگری، عوامل درونی، عوامل بیرونی، صنعت گردشگری

جستجو در سایت :    فصل پنجم( جمعبندی) ۵ مقدمه در این فصل آغاز اختصار‌ای از یافته‌های پژوهش ارائه می گردد و در ادامه‌ی آن، یافته‌های پژوهش مورد بحث و مطالعه قرار می‌گیرند و علت های رد یا تأیید فرضیه‌ها ارائه می شوند. سپس نتایج کلی پژوهش با تحقیقات موجود […]

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره توافقنامه، استراتژی، بازاریابی، استراتژیک

جستجو در سایت :    ۳-۹-۲ ائتلاف با یکی از ایرلاین های اطراف ایران شکل دادن ائتلاف استراتژیک با یکی از ایرلاین هایی که در همسایگی ایران هستند، می‌تواند بهترین ابزار برای بهبود وضعیت فعلی حمل‌ونقل هوایی در ایران باشد. این کار نسبت به پیوستن به یکی از سه ائتلاف […]

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره کیفیت خدمات، ارزیابی کیفی، تحریم اقتصادی، ترانزیت

جستجو در سایت :    به گونه کلی علت های زیر را می‌توان برای ایجاد بحران در صنعت حمل‌ونقل هوایی در ایران ذکر نمود. تحریم اقتصادی بعد از اعمال تحریم اقتصادی بر ایران توسط امریکا در سال ۱۳۵۹، ایران حق خرید هواپیماهایی را دارد که ساخت آن‌ها مربوط به قبل […]

توسط admin3، قبل
No category

منبع پایان نامه درباره گردشگری، عوامل درونی، عوامل بیرونی، صنعت گردشگری

جستجو در سایت :    فصل پنجم( جمعبندی) ۵ مقدمه در این فصل آغاز اختصار‌ای از یافته‌های پژوهش ارائه می گردد و در ادامه‌ی آن، یافته‌های پژوهش مورد بحث و مطالعه قرار می‌گیرند و علت های رد یا تأیید فرضیه‌ها ارائه می شوند. سپس نتایج کلی پژوهش با تحقیقات موجود […]

توسط admin3، قبل
No category

منبع پایان نامه درباره توافقنامه، استراتژی، بازاریابی، استراتژیک

جستجو در سایت :    ۳-۹-۲ ائتلاف با یکی از ایرلاین های اطراف ایران شکل دادن ائتلاف استراتژیک با یکی از ایرلاین هایی که در همسایگی ایران هستند، می‌تواند بهترین ابزار برای بهبود وضعیت فعلی حمل‌ونقل هوایی در ایران باشد. این کار نسبت به پیوستن به یکی از سه ائتلاف […]

توسط admin3، قبل