No category

پایان نامه ارشد درباره DEMATEL، ANP، روش DEMATEL، تحلیل شبکه

جستجو در سایت :    ۲۱) در ماتریس بالا c_m بیانگر خوشه۹۷ یا دسته‌ی m ام، e_mn بیانگر المان n ام در دسته‌ی mام و W_ij بردار اصلی اندازه تأثیر المان هاییست که در دسته‌ی jام با در نظر داشتن المان‌های دسته‌ی i ام باهم مقایسه می شوند. در صورتی بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب، سلسله مراتبی، ANP، تحلیل شبکه

جستجو در سایت :    ۳-۳ تصمیم‌گیری با چند معیار۷۷ اولین گام در روبرو شدن با مسائل تصمیم‌گیری چند معیاری یافتن تعداد صفت‌ها یا معیارها ایست که در مسئله موجودند. در مرحله بعد، ما نیازمندیم که اطلاعات مناسبی را جمع‌آوری کنیم که به وسیله آن ترجیحات تصمیم گیرها به درستی بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره حقوق مصرف، شبیه‌سازی، حل مسئله، رفاه اقتصادی

جستجو در سایت :    مدل تحلیلی زو و همکارانش (۲۰۱۱)۶۱ نشان می‌دهد که ۱) اگر ایرلاین ها متعهد شوند که فقط قیمت‌ها را به صورت تعاونی تنظیم کنند، بدون ارائه کردن هیچ‌گونه سرویس اضافی دیگر، بایستی در اندازه کرایه‌ها کاهش را شاهد باشیم. ۲) کاهش در اندازه کرایه‌ها افزایش بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره استراتژی، استراتژیک، ارزیابی عملکرد، مصرف‌کننده

جستجو در سایت :    بازسازی اقتصاد در قالب فلسفه‌ی ” متارکه اقتصادی”۳۱ به وسیله‌ی حکومت‌ها در بسیاری از قسمت‌های جهان، تأثیر بزرگی بر روی ساختار صنعت حمل‌ونقل هوایی گذاشت. همزمان با آن حرکت جهانی به سمت خصوصی شدن باعث گردید که کنترل بعضی از ایرلاین ها به دست اتباع بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره ارزیابی کیفی، اطلاع‌رسانی، مصرف‌کننده، ثبات مالی

جستجو در سایت :    در نهایت آن‌ها ابزاری را به نام AQR ( airline quality rating ) ایجاد کردند. رویکرد AQR، تاکید بر بهره گیری از متغیرهای کمی به جای متغیرهای کیفی می باشد تا بتوان به وسیله‌ی آن نتیجه‌ی عینی تری گرفت. در آغاز AQR شامل ۱۷ عامل بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره کیفیت خدمات، ارزیابی کیفی، تحریم اقتصادی، ترانزیت

جستجو در سایت :    به گونه کلی علت های زیر را می‌توان برای ایجاد بحران در صنعت حمل‌ونقل هوایی در ایران ذکر نمود. تحریم اقتصادی بعد از اعمال تحریم اقتصادی بر ایران توسط امریکا در سال ۱۳۵۹، ایران حق خرید هواپیماهایی را دارد که ساخت آن‌ها مربوط به قبل بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره اقتصاد جهانی، جمهوری اسلامی، گردشگری، جمهوری اسلامی ایران

جستجو در سایت :    ۲-۱ اهمیت صنعت حمل‌ونقل هوایی صنعت حمل‌ونقل هوایی همواره تأثیر بسیار ویژه‌ای در اقتصاد جهانی اعمال کرده و به عنوان اندیسی برای رشد اقتصاد جهانی بشمار می رود ؛ حتی در شرایط نه چندان مطلوب و رکود کنونی. همواره یکی از صنعت‌های بزرگی بوده می بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه ارشد درباره جامعه آماری، کیفیت خدمات، مدیریت مالی، ارائه خدمات

جستجو در سایت :    فصل اول( کلیات پژوهش) مقدمه در سال‌های اخیر صنعت حمل‌ونقل هوایی تأثیر بسیار ویژه‌ای در اقتصاد جهانی اعمال می کند. سالانه تقریباً ۵/۲ میلیارد مسافر و ۵۰ میلیون تن بار توسط این صنعت جابه جا می گردد. در ایالات‌متحده هر ۱۰۰ شغل مرتبط با هوانوردی بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

منبع پایان نامه درباره ایر،، می‌کنید، ایرلاین،

جستجو در سایت :    به اندازه اثرگذاری این همکاری بر ایران ایر، امتیاز بدهید  :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com آیا همکاری با یکی از ایرلاین های کشور گرجستان را پیشنهاد می‌کنید به اندازه اثرگذاری این همکاری بر ایران ایر، امتیاز بدهید آیا همکاری با یکی بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل