جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : نقد جامعه شناختی داستان های محمود طیاری

دانشگاه گیلان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

 پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

نقد جامعه شناختی داستان های محمود طیاری

استاد راهنما:

دکتر فیروز فاضلی

استاد مشاور:

دکتر محمدکاظم یوسف پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

هنر و جامعه همواره بر یکدیگر تأثیرات متقابل داشته اند. آثار ادبی (داستان و رمان) از این جهت که ریشه در اجتماع دارند، پدیده ای اجتماعی محسوب می شوند و بیانگر مسائل اجتماع خود هستند. از سوی دیگر، جنبه واقع گرایانه داستان و رمان در اغلب موردها، سبب شده، این نوع ادبی، آینه اجتماع و بازتاب دهنده مسائل و واقعیت های اجتماع خود باشند.

توصیف پیوندهای جامعه و ادبیات و تبیین چگونگی انعکاس واقعیت های اجتماعی در آثار ادبی، هدف جامعه شناسی ادبیات می باشد. لوکاچ و گلدمن، به عنوان بزرگ ترین صاحب نظران عرصه جامعه شناختی ادبیات، رمان را برگردان زندگی اجتماعی و زاییده جهان نگری نویسنده می داانند. آنها در نظریات خود به بازتاب واقعیت های اجتماعی می پردازند.

این رساله کوشش نموده تا با مطالعه تحولات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ی عصر نویسنده و جهان نگری او، اظهار کند که ساخت های جامعه و اثر، همواره در پیوند با یکدیگر شکل گرفته اند. از همین رو آن چه در داستان و رمان آمده، بازتابی از واقعیات اجتماعی و آگاهی های جمعی و طبقاتی می باشد. مطالعه هر یک از داستان های طیاری نشان می دهد که او کم و بیش، مصالح و درونمایه آثار خویش را از بطن اجتماع، تحوّلات اجتماعی و تجربیات زندگی خویش گرفته و با اظهار تضادهای جوامع شهری و روستایی، به تأثیر و تأثیر ساختارها و ریخت های این جوامع پرداخته می باشد.

کلیات

هدف:

مطالعه و تبیین یک اثر ادبی از دیدگاه علم جامعه شناسی با بهره گیری از مبانی، اصول و روش های پژوهش،  مسأله اساسی پژوهش انتقادی در این حوزه می باشد. در این تحلیل و مطالعه، پژوهشگر به ادبیات به عنوان نهاد و پدیده ای اجتماعی می نگرد. در نقد جامعه شناختی ادبیات، در نظر داشتن خاستگاه فکریِ پدید آورنده اثر حائز اهمیّت می باشد. توجه و دقّت نویسنده به بازتاب عینی واقعیات اجتماعی در اثر ادبی از یک طرف و تأثیر ارزش های اجتماعی جامعه و تحوّلات سیاسی بر      شکل گیری انگیزه و خواست نویسنده از سوی دیگر، اصلی مهم در تحلیل و نقد جامعه شناختی ادبیات به شمار می رود.

از آن جایی که داستان و رمان بستر مناسبی برای طرح و اظهار اندیشه ها و مسائل گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حتّی عقاید و اندیشه های نویسنده به شمار می آید و مخاطبان و خوانندگان بیشتری را به خود جذب می کند، بدیهی می باشد که توجه و دقت بیشتری را از سوی نویسندگان می طلبد تا بر اساس شناخت دغدغه های جامعه و خواست مخاطب، با ژرف نگری و دقّت بیشتری به تولید یک اثر ادبی بپردازند.

در این پژوهش که به صورت نقد جامعه شناختی انجام می شود، کوشش می گردد به نقد و مطالعه داستان های محمود طیاری، از طریق تحلیل ساختار و محتوا و مطالعه تحولات اجتماعی و فرهنگی بپردازد. مسأله اساسی دیگری که در این پژوهش، درصدد مطالعه و پاسخ گویی به آن هستیم، اندازه تأثیر پذیری نویسنده از رویدادها و واقعیت های اجتماعی و چگونگی انعکاس آن در آثار داستانی اش می باشد.

به گونه کلّی، هدف اصلی این پژوهش این می باشد که در جهت اثبات تعامل و پیوند میان آثار ادبی و جامعه ای که پدید آورنده اثر (نویسنده) را در خود پرورانده می باشد، مطابق رهیافت های اساسی مبتنی بر آراء و نظریات صاحب نظران این عرصه و با رویکردی جامعه شناسانه نتایجی دقیق را حاصل کند.

اظهار مسأله:

امروزه، گرایش به خواندن داستان و رمان به خاطر دنیای پیچیده و رازگونه اش و نیز به انگیزه سرگرمی و لذّت در میان اقشار مختلف دیده می گردد. از همین رو، با در نظر داشتن گرایش مخاطبان امروز به داستان و رمان و قبل از آن دلبستگی و علاقه خودم به این نوع خاص ادبی بود که مرا به جستجو در دنیای قصه و رمان سوق داد و دلیل عمده ای گردید تا پس از پرسه ای تقریباً طولانی در کتاب قطور صد سال داستان نویسی ایران، با قدمت و عظمت این عرصه بیشتر و بهتر آشنا شوم. در نگاه اول بسیاری از نویسندگان طراز اول توجه مرا به خود جلب کردند. نویسندگانی که از دیرباز تاکنون مورد نقد و مطالعه اکثر صاحب نظران و پژوهشگران قرار داشته اند، اما این فکر را در من ایجاد نمود که توانایی این که، سخنی فراتر از آن چه بزرگان و منتقدان در باب آنها گفته اند، را ندارم، لیکن علی رغم تمایلم، از انتخاب آنها صرف نظر کردم و به دنبال گوشه نشینان دنیای داستان نویسی سری به ادبیات اقلیمی شمال که خود نیز تعلق خاطری به این خطّه دارم، زدم و صد البته کمک و تصریح استاد گرانقدرم سبب آشنایی با این نویسنده گردید که به گفته میرعابدینی «خوب شروع نمود اما شهرتش دوامی نیافت» از همین رو به دنبال یافتن چرایی این مسأله که چگونه بعضی نویسندگان با وجود شروعی خوب به حاشیه فرستاده می شوند، دیدگاه های علم جامعه شناسی و اهداف و روش های آن در ارتباط با ادبیات، راه حل مناسبی تلقی می گردید تا علاوه بر یافتن رویکردهای اجتماعی متن و تبیین انعکاس واقعیت های اجتماعی در اثر ادبی علل و عوامل مقبولیت نیافتن آثار یک نویسنده در میان دیگر نویسندگان، مانند علت های پیشبرد این مطالعه ها واقع گردید.

پیشینه پژوهش:

در زمینه داستان و رمان، منابع و مطالب بسیار می باشد و بسیاری از منتقدان و پژوهشگران برجسته ادب کشور به نقد و مطالعه بسیاری از آثار داستانی نویسندگان بزرگ پرداخته اند. کتاب هایی نیز در زمینه نقد اجتماعی و جامعه شناختی ادبیات و داستان که به مطالعه تحولات سیاسی – اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه پرداخته اند، هست. کتب و منابع مذکور در نظریه پردازی و شناخت حیطه کار این رساله بسیار مفید واقع گردید، اما آن چه در پژوهش حاضر ضروری و اساسی بوده، منابعی می باشد که در مورد این نویسنده مطالبی ارائه کرده اند. پس از جستجوها و مطالعه های کامل همه آن چه در نقد و مطالعه آثار محمود طیاری از گذشته تاکنون صورت گرفته، هرچند اندک، اما با همکاری و لطف نویسنده شناسایی و دراختیار نگارنده قرار گرفت. اما آن چیز که موضوع این رساله می باشد، در مطالعه های پیشین در مورد این نویسنده نظاره نشده می باشد.

روش پژوهش:

روش پژوهش پایان نامه حاضر، تحلیلی- جامعه  شناختی می باشد. آغاز با مطالعه در آثار و نوشته های نویسنده به  تحلیل و مطالعه داستان ها، بر اساس کتب ادبیات داستانی و سپس نقد و تحلیل آنها از دیدگاه علم جامعه شناسی، پرداخته گردید.

روش گردآوری مطالب و اطلاعات این پژوهش، کتابخانه ای می باشد. با در نظر داشتن روش تحلیلی و جامعه شناختی این پژوهش، علاوه بر فیش برداری منابع مرتبط، مصاحبه با نویسنده مورد نظر نیز کمک و راهگشای این پژوهش بوده می باشد.

مقدمه:

از آن جایی که موضوع تعامل میان جامعه و ادبیّات مبحثی مهم در میان پژوهشگران و منتقدان در هردو حوزه ادبیّات و جامعه         شناسی بوده می باشد، ادبیات به عنوان یکی از شاخه های هنر، از ابتدای پیدایش، بستر دگرگونی های فکری و فرهنگی گردیده می باشد. این دگرگونی ها، ریشه در شرایط و زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد که در شاخه های گوناگون پدیدار گشته می باشد. یکی از این شاخه ها، ادبیات داستانی (قصه، رمان) می باشد که قابلیّت درخوری در همگام سازی ادبیات با اجتماع و حرکت در جهت تحوّلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دارد.

در سالیان اخیر، نثر و به ویژه ادبیات داستانی، موفقیّت بیشتری در جذب مخاطب و خواننده داشته می باشد، پس، تحت تأثیر همین شرایط، در اندک زمان رشدی چشمگیر پیدا کرده می باشد. از دیرباز تا کنون نویسندگان با در نظر داشتن ساختار اجتماعی و جغرافیایی، خاستگاه فکری و عقیدتی شان، به صورت ناخودآگاه مسائل و واقعیّات جامعه را در نوشته   های خویش انعکاس می داده  اند. پس، یک نوع پیوند منطقی بین ادبیّات و جامعه و رویدادهای اجتماعی شکل گرفت. جامعه شناسی ادبیّات به عنوان علمی میان رشته ای به دنبال شناخت عنصرهای پیوند دهنده اثر ادبی و جامعه ظهور و بروز پیدا نمود. با بهره گیری از علم جامعه شناسی و قوانین و روش های اصولی آن و از طریق توجه جامعه  شناختی به ادبیّات  می توان به ارتباط و تعامل جامعه و ادبیات پی برد، ضمن اینکه ارزش های زیبایی شناختی اثر    ادبی و تعهدات و مسؤلیّت نویسنده در قبال مردم و اجتماع نیز زنده می گردد.

در تحلیل جامعه شناختی آثار داستانی، آغاز لازم می باشد برای آشنایی با فضا و موقعیت داستان ها، تصویر کلّی از تاریخ سیاسی و اجتماعی سال های مربوطه داده گردد، زیرا یک اثر ادبی در شرایط اجتماعی ای که در آن پدید آمده، یک وجه مشخص و جهان  بینی خاص دارد که آن را قابل درک و فهم می کند. ضمن اینکه پدید آورنده اثر نیز زیرا از درون جامعه برخاسته، دارای جهان    بینی و نظری برخاسته از ارزش های عامّ جامعه خود می باشد، پس، از طریق تطبیق محتوا و درونمایه آثار با مسائل اجتماعی و فرهنگی و ساختار اجتماعی، می توان به تحلیلی دقیق دست پیدا نمود.

در همین زمینه، نظریات مختلفی از صاحب نظران حیطه نقد جامعه شناختی رمان مطرح می کنیم که مهم ترین آنها نظریات لوکاچ و گلدمن می باشد. سپس نظریه بازتاب واقعیّت که نگاه کل نگرانه به داستان ها دارد، اظهار می گردد که اساس نقد این داستان ها واقع می گردد زیرا در نظریه بازتاب، ضمن اظهار کلیّت داستان و ارائه تصویر همه جانبه از واقعیّات اجتماعی، در نظر داشتن  شخصیّت های تیپیک یا به تعبیری دیگر، نشان دادن  تیپ ها و طبقات گوناگون اجتماعی نیز مطرح میشود.

این رساله، پژوهشی انتقادی می باشد که مجموعه داستان های محمود طیّاری را از دیدگاه علم جامعه شناسی مورد نقد و مطالعه قرار می   دهد. در مجموع، این رساله در 5 فصل تدوین شده می باشد که با در نظر داشتن اهداف در نظرگرفته شده به تبیین زیر می آید:

فصل اول با هدف آشنایی بهتر و بیشتر با محمود طیّاری، از زندگی، آثار، تألیفات نویسنده و ویژگی های آثار داستانی او مطالبی اظهار می  کند.

فصل دوم در باب جامعه شناختی ادبیّات و نظریات مختلفی که پژوهشگران این علم مطرح کرده اند، مباحثی ارائه می کند. همچنین ارتباط جامعه و ادبیّات و تأثیر متقابل آن ها بر روی هم، مورد مطالعه قرار می گیرد. هدف اصلی در این فصل، آشنایی بهتر با روش ها و اهداف نقد جامعه شناختی ادبیّات و رمان، نظریات صاحب نظران جامعه شناسی رمان و نظریه بازتاب واقعیّت و جایگاه تیپ و شخصیت در نقد داستان  هاست.

فصل سوم اختصاص دارد به ارائه اختصار ای از داستان های مجموعه های مختلف داستانی نویسنده و مطالعه بعضی عناصر داستانی در آن ها.

در فصل چهارم کوشش ما بر این بوده تا با تحلیل درون مایه داستان ها و دقّت در وقایع زمان انتشار آن  ها، وارد نقد و تحلیل آن ها شویم. درهمین ارتباط، آغاز مروری بر نظریات و اندیشه های گوناگون مطرح شده در فصل های پیشین می اندازیم، سپس به توصیف و تحلیل این آثار می پردازیم. هدف این فصل، تحلیل دقیق نگاه نویسنده به اجتماع و مسائل آن و اندازه بازتاب رویدادها و واقعیّات اجتماعی در این داستان ها و مطالعه شخصیت ها و تیپ   های اجتماعی بوده می باشد.

فصل ششم نتایج حاصل از این نقد و مطالعه ها را ارائه می دهد.

تعداد صفحه : 82

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته ادبیات فارسی: کتاب شناسی دستور زبان فارسی دوره معاصر

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***