جستجو در سایت :   

فصل پنجم
( جمعبندی)

۵ مقدمه
در این فصل آغاز اختصار‌ای از یافته‌های پژوهش ارائه می گردد و در ادامه‌ی آن، یافته‌های پژوهش مورد بحث و مطالعه قرار می‌گیرند و علت های رد یا تأیید فرضیه‌ها ارائه می شوند. سپس نتایج کلی پژوهش با تحقیقات موجود ارتباط داده می گردد و در نهایت محدودیت‌ها، پیشنهادها و کاربردهای پژوهش مطرح می گردد.

۵-۱ اختصار نتایج
نتیجه‌ی نهایی این پژوهش را می‌توان در سه بند و مرحله‌ی زیر اختصار نمود.
اولین موضوع، مسئله اندازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحریم‌ها از ابتدای انقلاب اسلامی علیه ایران اعمال شده می باشد که در صنعت حمل‌ونقل هوایی نمود بیشتری داشته می باشد. اندازه این تحریم‌ها در دو سال اخیر افزایش بیشتری داشته می باشد و مهم‌ترین آن، بسته شدن حساب ایران ایر در ICH می باشد. در این پژوهش به این نتیجه رسیده‌ایم که اولین مرحله برای بالا بردن سطح خدمات ایران ایر این می باشد که بتوانیم از اندازه این تحریم‌ها بکاهیم یا حداقل حساب ایران ایر در ICH را مجدداً باز کنیم. این اتفاق موجب می گردد که در مسائل بازرگانی بین‌المللی، بتوانیم حضورداشته باشیم
دومین مرحله برای بالا بردن سطح ارائه خدمات در ایران ایر، ایجاد احساس نیاز در مدیریت کلان کشور می باشد. مدیریت کلان کشور بایستی بپذیرد که برای ارتباط بهتر با دنیا و باقی ماندن و رقابت کردن در بازرگانی بین‌المللی، نیاز می باشد که شبکه‌ی پروازی داخلی خود را تقویت کند. تقویت صنعت هوایی با گسترش صنعت گردشگری ارتباط مستقیمی دارد و می‌توان با گسترش همزمان صنعت گردشگری و بالا بردن کیفیت خدمات هوایی، به درآمدزایی بالاتر رسید.
در نهایت اگر دو مرحله‌ی قبل رخ دهد در آن صورت ایجاد همکاری با ایرلاین های دیگر، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در فرایند ایجاد همکاری، مهم‌ترین نکته انتخاب شریک می باشد. این پژوهش، ابزاری در اختیار مدیران قرار می‌دهد که بتوانند به وسیله‌ی آن بهترین شریک ممکن را انتخاب کنند. در این پژوهش به کمک پرسشنامه‌ها ای که به وسیله‌ی نخبگان صنعت هوایی پر شده می باشد به این نتیجه رسیده‌ایم که هواپیمایی ترکیه بهترین گزینه برای ایجاد همکاری می باشد.

۵-۲ پاسخ به پرسش‌های پژوهش
سؤال اول: آیا صنعت حمل‌ونقل هوایی ایران در بازار بین‌المللی دارای شرایط مطلوبی می باشد؟
با در نظر داشتن آمارهای نشان داده‌شده در این پژوهش، می‌توان به شرایط رو به نزول ایران ایر در بازار حمل‌ونقل هوایی رسید. با در نظر داشتن اعمال تحریم‌های جدید و سوء مدیریت، امکان بقا در بازار حمل‌ونقل هوایی عملاً ناممکن شده می باشد.
سؤال دوم: دلیل به وجود آمدن ائتلاف‌های حمل‌ونقل هوایی چیست و چه تفاوت‌هایی باهم دارند و ما به کدامیک از این ائتلاف‌ها می‌توانیم بپیوندیم؟
همان‌گونه که در فصل دوم به گونه کامل تبیین داده گردید، محرک‌های اصلی ایجاد ائتلاف‌ها به دو بخش کلی عوامل بیرونی و عوامل درونی تقسیم می شوند، مانند عوامل بیرونی می‌توان به رقابت جهانی و از عوامل درونی هم می‌توان به اشتراک‌گذاری ریسک تصریح نمود. در طول زمان این ائتلاف‌ها برای بقا در صنعت هوایی و توانایی رقابت، تغییراتی در خود ایجاد کرده‌اند. در حال حاضر سه ائتلاف بزرگ هوایی در دنیا هست که در چگونگی‌ی اقدام باهم تفاوتی ندارند و برای پیوستن به آن‌ها بایستی حداقل استانداردهای مورد نیاز آن‌ها را ارضا نمود.
سؤال سه: آیا امکان ایجاد اتحادهای جدید برای ما هست یا خیر؟ تأثیر هر کدام از این پیوندها بر متغیرهای عملکردی ایران ایر چه خواهد بود و در نهایت کدام اتحاد را برای پیوستن انتخاب کنیم؟
در این پژوهش، امکان ایجاد همکاری با اکثر ایرلاین های ممکن مطالعه گردید و با در نظر داشتن نظر نخبگان هوایی، ایجاد همکاری با هواپیمایی ترکیه بهترین راهکار انتخاب شده می باشد. همان گونه که در فصل دوم ( ائتلاف‌های استراتژیک و ضریب AQR) تصریح گردید ایجاد ائتلاف می‌تواند به ایران ایر برای بقا در صنعت بین‌المللی هوایی کمک کند.

۵-۳ مطالعه فرضیه‌ها
صنعت حمل‌ونقل هوایی ایران، در بازار بین‌المللی، قادر به بقا و رقابت در بازار آینده نخواهد بود.
با در نظر داشتن آمارهایی که در این پژوهش آورده گردید و همچنین آثار تحریم‌ها بر این صنعت، این فرضیه پذیرفته می گردد.

شرایط ایران به ما اجازه می‌دهد که به این اتحادها بپیوندیم و ایرلاین های خارجی و اتحادهای بین‌المللی مایل به، پیوستن ایران به آن‌ها هستند.
با در نظر داشتن شرایط فعلی حاکم بر صنعت هوایی ایران، این فرضیه رد می باشد. همان گونه که در اختصار نتایج هم گفته گردید، در صورتی که اندازه تحریم‌ها کاسته شده و مدیریت کلان کشور احساس نیاز به این صنعت داشته باشد، در آن صورت می‌توان شرایطی ایجاد نمود که فرضیه‌ی بالا هم پذیرفته گردد.

ایجاد اتحادهای بین‌المللی یک راه مناسب برای ایران ایر می باشد تا بتواند در بازار حمل‌ونقل هوایی رقابت کرده و به پایداری برسد.
با در نظر داشتن مطالبی که در فصل دوم و چهارم این پژوهش تصریح گردید، ایجاد ائتلاف یک شرط اجتناب‌ناپذیر برای رقابت در صنعت حمل‌ونقل هوایی می باشد و بر این اساس این فرضیه هم تأیید می گردد، البته بایستی شرایط لازم برای ایجاد ائتلاف تأمین گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درباره ANP، تکنولوژی، وضعیت مطلوب، کیفیت خدمات

۵-۴ مقایسه با مورد مشابه
این پژوهش در ایران برای اولین بار می باشد که اتفاق می‌افتد و عملاً گزینه‌ای برای مقایسه در ایران موجود نیست. اما در کشورهای متعددی در دنیا شبیه این کار انجام شده می باشد. البته مقایسه این پژوهش با کارهای آن‌ها هم کار منطقی نیست، زیرا شرایط حاکم بر کشورها تأثیر مستقیمی بر نتایج این پژوهش خواهد داشت. با این حال در قسمت انتخاب بهترین شریک برای همکاری، می‌توان نتایج این پژوهش را با موردها مشابه، مقایسه نمود که اینجا ما نتایج خود را با کار جیمز لیو۱۲۷مقایسه می‌کنیم.
لیو در سال ۲۰۱۲ برای انتخاب بهترین شریک برای هواپیمایی تایوان از یک مدل ترکیبی تصمیم‌گیری بهره گیری کرده می باشد. مدل او با مدل این پژوهش در چگونگی‌ی حل مسئله ANP و ایجاد ساختار مسئله و همچنین معیارهای مورد بهره گیری، متفاوت می باشد. در مسئله‌ی ANP، لیو بهترین شریک برای هواپیمایی تایوان را از بین ائتلاف‌های SKYTEAM و ONEWORLD انتخاب می کند. در ادامه سوپرماتریس نهایی کار او را می‌توان دید.

شکل ۵-۱: سوپرماتریس لیو
در نتیجه‌ی کارهای لیو، بهترین شریک برای هواپیمایی تایوان SKYTEAM می باشد درحالی‌که در این پژوهش همکاری با هواپیمایی ترکیه بهترین راهکار می باشد.

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

۵-۵ محدودیت‌های پژوهش
مهم‌ترین مشکل در طی انجام پژوهش، عدم همکاری ایران ایر و سازمان‌های مربوطه‌ی داخلی، در دادن اطلاعات درست و کامل، بود. همچنین کمبود نخبگان حمل‌ونقل هوایی و عدم همکاری آن‌ها و ایرلاین ها در پر کردن پرسشنامه‌ها، یکی دیگر از معضلات در حین انجام پژوهش بود.

۵-۶ پیشنهاد برای پژوهش‌های بعدی
در ایجاد فرایند ائتلاف دو قسمت اساسی موجود می باشد. قسمت اول، فرایند انتخاب شریک می باشد که در این پژوهش به گونه کامل به دست آوردیم، در مرحله‌ی بعد چگونگی‌ی ایجاد ائتلاف و همکاری و مدت زمان آن هم می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد
اثر نرخ ارز بر ایجاد ائتلاف و اندازه مناسب نرخ ارز برای برقراری ائتلاف هم می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد و همچنین تأثیر تغییرات نرخ ارز بر ایجاد و ادامه دادن ائتلاف هم گزینه‌ی مناسبی برای پژوهش می باشد.

۵-۷ کاربردهای پژوهش
کوشش این پژوهش از آغاز بر کاربردی بودن مطالب ارائه‌شده در آن می‌باشد و برای ایجاد ائتلاف، یک راهکار کاربردی با تکیه بر دانش نخبگان هوایی و شرایط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی ایران، ارائه کرده می باشد که به وسیله‌ی آن می‌توان بهترین شریک را برای ایران ایر انتخاب نمود.

پیوستها

پیوست الف
الف-۱ تئوری مجموعه‌های فازی
مجموعه‌های فازی۱۲۸ از تعمیم نظریه‌ی کلاسیک مجموعه‌ها حاصل می‌آید که در منطق فازی کاربرد دارد. تئوری این مجموعه‌ها توسط لطفعلی عسکر زاده۱۲۹ ابداع گردید.

الف-۲ مجموعه فازی
مجموعه فازی بر اساس تابع عضویت تعریف می گردد که تصویر مجموعه فراگیر در بازه صفر و یک می باشد.
هر یک از اعضا درجه عضویت دارند. مجموعه فازی از تعمیم و عمومیت دادن تئوری مجموعه‌های کلاسیک ایجاد گردید. در تئوری مجموعه‌های کلاسیک، عضویت اعضا در یک مجموعه به صورت جملات باینری بر اساس شرط دودویی تعیین می شوند که یک عضو یا به مجموعه تعلق دارد یا ندارد. درحالی‌که در تئوری فازی درجات نسبی عضویت اعضا در مجموعه مجاز می باشد.

الف-۲-۱ تابع و درجه عضویت
تابع عضویت تابعی می باشد از تصویر مجموعه کلی به بازه بسته [۰،۱]. مجموعه فازی A با تابع عضویت ?_A در U تعریف شده می باشد. عددی که تابع به هر عضو ارزش‌دهی می‌نماید، درجه عضویت آن عضو در آن مجموعه را مشخص می‌سازد. اگر درجه عضویت یک عنصر از مجموعه برابر با صفر باشد آن عضو کاملاً از مجموعه خارج می باشد و اگر درجه عضویت یک عضو برابر با یک باشد آن عضو کاملاً در مجموعه قرار دارد. می‌توان نتیجه گرفت مجموعه کلاسیک یک حالت خاص از مجموعه‌های فازی، یعنی زیرمجموعه مجموعه فازی می باشد. و حال اگر درجه عضویت یک عضو مابین صفر و یک باشد این عدد بیانگر درجه عضویت تدریجی می‌باشد.
از لحاظ مفهومی هر مجموعه می‌تواند به صورت تداخلی، با درجه‌ای در مجموعه دیگر قرار گیرد. مثلاً در متغیر زبانی سن، صفت جوانی را مد نظر بگیریم، حال با در نظر داشتن انتخاب تابع عضویت مانند گاو سیان صفت میان‌سالی با درجه عضویت کم می‌تواند در مجموعه صفت جوانی قرار گیرد و صفت پیری نیز با درجه عضویت کمتری در مجموعه صفت جوانی ظاهر می گردد.

الف-۳ تعاریف
عضو پشتیبان: اعضایی از مجموعه اصلی‌اند که برای آن‌ها درجه عضویت غیر صفر بر اساس تابع عضویت تعیین می گردد. در واقع حامی و پشتیبان مجموعه فازی‌اند.
برش آلفا: مجموعه‌ای از تمام عناصر مربوط به دامنه‌ای از مجموعه اصلی با حداقل درجه عضویت آلفا.
کانون: اعضای کانون، اعضایی از مجموعه اصلی‌اند که برای آن‌ها درجه عضویت، بر اساس تابع عضویت برابر “یک” ارزش‌دهی می گردد.
بلندی: دامنه فوقانی درجات عضویت را می‌گویند که در حالت استاندارد برابر یک می باشد.
مجموعه مساوی یا تراز: مجموعه‌ای که درجات عضویت آن با درجات عضویت مجموعه مورد نظر برابر می باشد.
زیرمجموعه: مجموعه‌ای که تمامی درجات آن از درجات عضویت مجموعه مورد نظر کمتر می باشد.
مجموعه

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید