جستجو در سایت :   

۱۴۳
۰
۰%
۰
۰%
ECN
Ercan
IST
Istanbul
(۴.۶)
۲۸۸
۰
۸۹%
۱۲
۱۸۶
۰
۰%
۰
۰%
IST
Istanbul
ECN
Ercan
(۴.۸)
۲۸۸
۰
۸۸%
۱۱
۱۸۰
۰
۰%
۰
۰%
IST
Istanbul
GYD
Baku
(۴.۱)
۲۴۸
۰
۸۷%
۱۰
۴۵
۰
۰%
۰
۰%
IST
Istanbul
VKO
Moscow
(۴.۷)
۲۴۸
۰
۸۹%
۱۱
۸۰
۱
۰%
۰
۰%
VKO
Moscow
IST
Istanbul
(۴.۱)
۲۴۸
۰
۸۷%
۱۶
۲۱۵
۱
۰%
۰
۰%
IST
Istanbul

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

HAM
Hamburg
(۴.۸)
۲۴۷
۰
۹۱%
۱۰
۹۶
۰
۰%
۰
۰%
MXP
Milan
IST
Istanbul
(۴.۷)
۲۴۷
۰
۹۱%
۱۲
۶۶
۱
۰%
۰
۰%
GYD
Baku
IST
Istanbul
(۴.۲)
۲۴۷
۰
۸۶%
۱۴
۱۶۱
۰
۰%
۰
۰%
IST
Istanbul
MXP
Milan
(۴.۶)
۲۴۷
۰
۹۲%
۱۲
۱۶۹
۱
۰%
۰
۰%
IST
Istanbul
TXL
Berlin
(۴.۸)
۲۴۷
۰
۹۰%
۱۱
۱۱۶
۰
۰%
۰
۰%
HAM
Hamburg
IST
Istanbul
(۳.۸)
۲۴۷
۰
۷۶%
۱۳
۷۸
۰
۰%
۰
۰%
IST
Istanbul
KYA
Konya
(۴.۱)
۲۴۶
۰
۸۴%
۱۰
۸۱
۰
۰%
۰
۰%
IST
Istanbul
DIY
Diyarbakir
(۴.۳)
۲۴۵
۰
۸۲%
۱۰
۸۹
۰
۰%
۰
۰%

جدول ۲-۸: آمار فعال‌ترین مسیرهای پروازی ترکیش ایرلاین
علاوه بر تفاوت عیان میان نرخ‌های این دو ایرلاین، می‌توان دید که درصد عملکرد به موقع برای ایران ایر ۴۰% می باشد درحالی‌که این مقدار برای تورکیش ایرلاین ۸۴%، به وسیله‌ی این سایت، محاسبه شده می باشد. این درصد برای KLM، ، Lufthansa و هواپیمایی قطر به ترتیب: ۸۰%، ۷۹% و ۷۸% می باشد. در نهایت به آمارهای ماهان ایر هم یک نگاهی می‌اندازیم.
Departure
Arrival

# Flights
On-time
Delay
Canceled
Diverted
Code
City
Code
City
Ratings
Operated
Codeshare
%
Avg
Max
Flights
Flights
IKA
Tehran
IST
Istanbul
(۳.۸)
۱۲۲
۰
۷۹%
۱۰
۱۳۵
۰
۰%
۰
۰%
IKA
Tehran
DEL
Delhi
(۲.۲)
۲۵
۰
۶۰%
۱۷
۵۰
۰
۰%
۰
۰%
IKA
Tehran
ESB
Ankara
(۴.۱)
۲۵
۰
۹۲%
۱۸
۴۰
۰
۰%
۰
۰%
IKA
Tehran
KUL
Kuala Lumpur
(۱.۵)
۱۴
۰
۴۲%
۲۳
۴۶
۰
۰%
۰
۰%
IKA
Tehran
BKK
Bangkok
(۱.۲)
۲
۰
۰%
?
۰
۲
۱۰۰%
۰
۰%

جدول ۲-۹: آمارهای ماهان ایر
می‌توان گفت که با در نظر داشتن آمارهای این سایت، ایران ایر حتی از ماهان هم به شدت عقب افتاده می باشد.
در نهایت با در نظر داشتن مباحثی که مطرح گردید می‌توان وضعیت فعلی ایران ایر در بازار رقابت حمل‌ونقل هوایی را نظاره نمود و پذیرفت که وضعیت فعلی ایران ایر بحرانی می باشد.
در ادامه به مطالعه ائتلاف‌های استراتژیک در صنعت حمل‌ونقل هوایی می‌پردازیم.
۲-۶ ائتلاف استراتژیک۱۸
همکاری شرکت‌ها۱۹، به خاطر سود مشترک آن درون یک ساختار از ائتلاف استراتژیک، در سال‌های اخیر اعتبار زیادی یافته می باشد و ایرلاین های بین‌المللی در به‌کارگیری این فرم از پیشرفت استراتژیک، بسیار فعال‌اند.
ائتلاف استراتژیک به گونه سنتی به عنوان ابزاری دیده می‌گردید که به وسیله‌ی آن شرکت‌های چندملیتی می‌توانستند وارد بازارهایی شوند که امکان ورود به آن‌ها از راه‌های دیگر محدود شده بود. در سال‌های اخیر، شرکت‌ها به گونه داوطلبانه ائتلاف‌ها را شکل داده‌اند تا از آن‌ها به عنوان یک ابزار استراتژیک برای پاسخ دادن به تغییرات شرایط تجارت، بهره گیری کنند. وجود ائتلاف استراتژیک در بسیاری از صنعت‌ها به وضوح دیده می گردد مانند داروسازی، کارخانه‌های تولید خودرو و تولیدات شیمیایی. ایرلاین های بین‌المللی یکی از بهترین مثال‌ها برای نشان دادن این پیشرفت‌ها هستند.
علت های اصلی ای که شرکت‌ها را برای شکل دادن این ائتلاف‌ها تحریک می‌کنند، متفاوت و پیچیده هستند. بعضی از آن‌ها عمومی‌اند درحالی‌که عوامل دیگر مربوط به ساختار صنعت حمل‌ونقل هوایی‌اند. برای ادامه‌ی کار آغاز مفهوم ائتلاف استراتژیک را تعریف می‌کنیم.
یک فرم افقی خاص از ارتباط درون سازمانی که در آن دو یا چند سازمان ، بدون تشکیل یک سازمان مستقل جداگانه، برای رسیدن به یک یا چند هدف استراتژیک مشترک باهم همکاری می‌کنند را ائتلاف استراتژیک می‌گویند(اوانز ۲۰۰۱۲۰).
علاوه بر انجام ائتلاف استراتژیک، مدیران بایستی به دنبال کشف و توسعه‌ی استراتژی های ائتلاف باشند. استراتژی های ائتلاف بیانگر چیزی بیش از یک توافق هستند. این‌ها یک نیت، یک فرایند پویا و یک منطق هستند که تصمیمات ائتلاف را کمک می‌کنند (بامفرد و گومز و رابینسون ۲۰۰۲۲۱).در سال‌های اخیر استراتژی های ائتلاف یکی از ابزارهای جانبی در مدیریت بوده‌اند که برای ورود به بازارهای محدود برون‌مرزی مورد بهره گیری قرار می‌گیرند. با گذشت زمان جایگاه این استراتژی ها از جانبی بودن به سمت مرکزی بودن در حرکت می باشد و موضوعات پیرامون آن‌ها نیز تغییر کرده می باشد. مدیران اجرایی دیگر به دنبال جواب این سؤال نیستند که ” چرا ائتلاف؟” بلکه سؤال این می باشد که ” چگونه می‌توان یک ائتلاف را موفق نمود؟”. در طی سال‌ها، مطالعات زیادی نشان‌دهنده‌ی این موضوع هستند که بین ۳۰ تا ۷۰ درصد ائتلاف‌ها شکست‌خورده‌اند و نتوانسته‌اند اهداف شرکت‌های پدر و مادر۲۲ را برآورده کنند. علت های زیادی برای اظهار علت شکست این ائتلاف‌ها می‌توان نام برد مانند وجود استراتژی های نامشخص، انتخاب شریک ضعیف، وجود اقتصاد نامتعادل در ائتلاف و نبود نیروی کار متخصص در انجام کارهای ائتلاف.
۲-۷ ائتلاف‌های استراتژیک حمل‌ونقل هوایی
طبیعت رقابت در صنعت حمل‌ونقل هوایی با تمامی صنایع دیگر متفاوت می باشد. ایرلاین های بین‌المللی کوشش می‌کنند تا یک نقل و انتقال کارا از مسافرین و بار را در خطوط بین‌المللی هوایی تضمین کنند. یکی از ابزارهایی که می‌توان از آن برای رسیدن به این هدف بهره گیری نمود، ایجاد ائتلاف می باشد.
اولین اتحاد بین pan American world airways و panair do brasil در سال ۱۹۳۰ ایجاد گردید درحالی‌که اولین اتحاد در ابعاد کلان بین KMLو Northwest Airline در سال ۱۹۸۹ شکل گرفت که در ابعاد بسیار وسیعی به همکاری پرداختند. گام اصلی در این زمینه با پیوستن هلند در سال ۱۹۹۲ به امریکا برداشته گردید. سه اتحاد اصلی هم به ترتیب در سال‌های ۱۹۹۷، ۲۰۰۰و ۱۹۹۹ تشکیل شدند.
به گونه فهرست‌وار فواید این ائتلاف‌ها را در زیر می‌توان بیان نمود.
برای ایرلاین ها موردها زیر را می‌توان شمرد.
بهره گیری از شبکه گسترده‌تر
کاستن بار هزینه از دوش ایرلاین با تقسیم شدن
الف: مراکز فروش
ب: تعمیر و نگهداری امکانات
ج: تجهیزات عملیاتی مانند سیستم های کامپیوتری
د: نیروی کار
ه: سرمایه‌گذاری و خرید و فروش
برای مسافر هم می‌توان فواید زیر را برشمرد
کاهش قیمت خدمات در یک مسیر مشخص
دستیابی راحت تر به مقصدهای بیشتر
افزایش تعداد انتخاب‌هایی که یک مسافر می‌تواند داشته باشد
کاهش زمان پرواز

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درباره DEMATEL، ANP، روش DEMATEL، تحلیل شبکه

۲-۸ چگونگی‌ی شکل‌گیری ائتلاف‌های استراتژیک در ایرلاین ها
تصویر زیر یک مدل مفهومی از فرایند استراتژیک مدیریت که در شکل دادن ائتلاف‌های استراتژیک در ایرلاین ها مورد بهره گیری قرار می‌گیرد را ارائه می کند.

شکل ۲-۴: فرایند ائتلاف
این‌گونه می‌توان استدلال نمود که یک فرایند ۴ مرحله‌ای بایستی شکل بگیرد.
تحلیل استراتژیک از محرک‌های درون سازمانی۲۳ و بیرونی۲۴، که به عنوان علت های اصلی تحریک برای شکل‌دهی ائتلاف اقدام می‌کنند.
ارزیابی گزینه‌های استراتژیک جایگزین۲۵ برای شکل دادن ائتلاف
موضوع‌های پیاده‌سازی که بایستی در نظر گرفته شوند مانند انتخاب شریک مناسب
ارزیابی ائتلاف استراتژیک پیش روی معیارهایی که برای تشخیص اندازه موفقیت ائتلاف تعریف‌شده‌اند.
ارزیابی ائتلاف استراتژیک پیش روی معیارهایی که برای تشخیص اندازه موفقیت ائتلاف تعریف‌شده‌اند.

۲-۸-۱ انگیزه‌های ایجاد ائتلاف استراتژیک
الف: محرک‌های بیرونی
در ۵۰ سال گذشته تغییرات عظیمی در فناوری، آموزش، بازرگانی بین‌المللی و علم دارایی رخ داده می باشد. این چهار نیرو باهم ترکیب‌شده و خود را در قالب انقلاب اطلاعات۲۶، بازسازی اقتصاد۲۷ و رقابت جهانی۲۸ عیان کرده‌اند.
انقلاب اطلاعات
در دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ میلادی فن آوری اطلاعات تأثیر اساسی ای در آسان‌سازی گردشگری بین‌المللی بازی نمود. در ایالات‌متحده قانون‌گذار حق قیمت‌گذاری را

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید