جستجو در سایت :   

آزادسازی۳۲، خصوصی‌سازی۳۳، مالکیت خارجی۳۴ و ادغام‌های فرا ملی۳۵ تأثیر فراوانی بر آینده‌ی ساختار صنعت ایرلاین ها گذاشتند اما با این تفاصیل بعضی از مالکیت‌های عمومی کماکان برای بقا کوشش می‌کنند.
رقابت جهانی
شکل سازمانی به گونه چشمگیری تحت تأثیر جهانی شدن قرار گرفته می باشد. موفقیت یا شکست کارهای تجاری بزرگ در آینده، وابسته به اندازه توانایی آن‌ها در رقابت کردن در سطح جهانی می باشد.
ایرلاین ها بالتبع هستند که دسترسی جهانی خود را افزایش دهند و آن را به مقدار بیشینه‌ی خود برسانند. اعتقاد آن‌ها این می باشد که آن‌هایی که می‌توانند سرویس جهانی ارائه کنند در شرایط رقابتی بسیار قوی قرار می‌گیرند.
ب: محرک‌های درون سازمانی
به اشتراک‌گذاری ریسک۳۶
ائتلاف‌های استراتژیک برای توقف و کم کردن ریسک، مکانیزم جذابی هستند زیرا هیچ‌کدام از اعضا به تنهایی تمام ریسک را تحمل نخواهد نمود. در صورت ائتلاف، یافتن راه‌ها و مسیرهای جدید پروازی به مراتب کمتر مخاطره‌آمیز خواهد گردید و وجود راه‌های مطمئن بیشتر باعث استحکام بازار ایرلاین می گردد.
اقتصاد مقیاس، دامنه و یادگیری۳۷
اقتصاد مقیاس جایی می باشد که متوسط هزینه بر واحد خروجی همزمان با افزایش سطح خروجی، کاهش یابد. شواهد نشان می‌دهد که هزینه‌ی واحد ایرلاین ها همزمان با موقعی که آن‌ها شبکه‌ی خود را گسترش می‌دهند، تا حد زیادی سقوط نمی‌کند، جذب ترافیک بیشتر، هزینه‌ها را بیشتر کاهش می‌دهد تا گسترش شبکه.
اقتصاد دامنه زمانی رخ می‌دهد که هزینه تولید دو محصول یا بیشتر به گونه مشترک، کمتر از هزینه تولید هر یک به تنهایی باشد. اگر اعضای ائتلاف شبکه‌های موجود خود را باهم ادغام کنند در آن صورت می‌توانند برای بازارهای جدید سرویس دهند و هزینه‌های بازار می‌تواند میان آن‌ها تقسیم گردد که این کار به تثبیت موقعیت آن‌ها در بازار کمک می کند.
تعداد زیادی از محققین اعتقاددارند که مهم‌ترین محرک ایجاد ائتلاف، سودی می باشد که از اقتصاد یادگیری به دست می‌آید. تازه‌واردان به ائتلاف ممکن می باشد دارای اطلاعات یا منابعی باشند که بتواند باعث پیروزی ایرلاین در رقابت گردد.
دسترسی به دارایی‌ها، منابع و شایستگی
منبع خاص، توانایی‌ها یا بی‌کفایتی یا عدم تعادل در یک مجموعه را می‌توان با همکاری کردن با شریکی که در این صفت‌ها دارای توانایی می باشد، جبران نمود. چارچوب قانونی حقوق دو طرفه۳۸و حقوق فرود آمدن و تراکم در یک فرودگاه خاص، به آن معناست که توانایی ایرلاین ها در بجای آوردن پروازها در مسیرهای فرودگاه‌های متراکم تأثیر بسیار مهمی در ایجاد ائتلاف دارد.
رقابت قالب۳۹
ائتلاف‌های استراتژیک ابزارهایی در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند که آن‌ها می‌توانند با وصل شدن به شرکت‌های رقیب به عنوان متحد، از کوشش آن‌ها برای مقابله به مثل کردن، جلوگیری کنند. پس ائتلاف‌های استراتژیک می‌توانند اقدام‌های دفاعی مناسبی برای کاستن رقابت میان شرکت‌ها باشند. متناوباً شکل دادن ائتلاف می‌تواند به شرکت‌ها این توانایی را بدهد که با بهره گیری از توانایی‌های هم به رقبای مشترک حمله کنند.

۲-۸-۲ فرموله کردن گزینه‌ها برای توسعه‌ی استراتژیک
برای مشخص کردن روشی که به وسیله‌ی آن پیشرفت استراتژیک بایستی اتفاق بیفتد، مدیران سازمانی مجبورند از میان سه راه زیر یکی را انتخاب کنند.
پیشرفت به گونه ارگانیک و اساسی۴۰
ادغام و یا به دست آوردن شرکت‌های دیگر
ایجاد یکی از حالات آرایش‌های مشترک۴۱
۲-۸-۳ پیاده‌سازی ائتلاف استراتژیک
انتخاب شریک۴۲

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

علت های متعددی ممکن می باشد برای اجرای موفقیت‌آمیز ائتلاف استراتژیک در نظر گرفته گردد، اما محققین زیادی تاکید بر اهمیت انتخاب شریک در این فرآیند دارند. برای انتخاب شریک مناسب مدکف۴۳( ۱۹۹۷) چهار عامل را اظهار کرده می باشد.
اولین معیار این می باشد که شریک بایستی گنجایش بجای آوردن تأثیر مربوط به خود در ائتلاف را داشته باشد. معیار دوم مربوط می باشد به سازگاری شرکا از لحاظ فرهنگی و عملیاتی. سومین معیار این می باشد که شرکا بایستی پیش روی ریسک، قادر به نشان دادن تعهد برابر نسبت به ائتلاف باشند. معیار چهارم مربوط به کنترل ائتلاف می باشد و اینکه آیا به اثربخش بودن ائتلاف کمک می کند یا خیر.
در زمینه‌ی ائتلاف‌های استراتژیک ایرلاین ها می‌توان این‌گونه استدلال نمود که معیار پنجمی نیز وجود خواهد داشت که آن تناسب جغرافیایی۴۴ شرکاست. از شکل دادن ائتلاف با ایرلاین هایی که باهم تداخل بازاری۴۵ داریم (به غیر از در مرزها)، بایستی دوری نمود.
ساختار و دامنه‌ی ائتلاف۴۶
زمان و کوشش قابل‌توجهی ممکن می باشد در توسعه‌ی ساختار یک ائتلاف هزینه گردد. ماهیت منحصربه‌فرد و محیط عملکرد خاص ایرلاین تاکید می کند که ائتلاف بایستی حول نیازهای متنوع ساخته گردد. مکلر و کارناولی۴۷(۱۹۹۹) تصمیمات را در پنج دسته گروه‌بندی می‌کنند. بازاریابی۴۸، تولیدات و سرویس۴۹، تکنولوژی سیستمهای کامپیوتری۵۰، تجهیزات۵۱ و تدارکات۵۲.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله درباره ۰.۰۶۹، ۰.۰۶۸، (۱/۴، ۱/۲)

۲-۸-۴ ارزیابی عملکرد ائتلاف
ارزیابی عملکرد ائتلاف کار بسیار پیچیده‌ای خواهد بود. این وضعیت اکثراً به خاطر وجود عملکرد نامتقارن۵۳ پیچیده می باشد. محققان کوشش‌های زیادی برای رسیدن به عملکرد ائتلاف‌ها انجام شده می باشد و برای رسیدن به آن به عامل‌هایی که منجر به پایان دادن به ائتلاف می گردد تصریح می‌کنند. این عامل‌ها شامل: وجود شریک نامتقارن، همپوشانی رقابتی بین شرکا، وجود ارتباطات همزمان دیگر و عوامل درون ائتلافی مانند استقلال از عملیات و انعطاف‌پذیری.
دو عامل مطالعه‌ی عملکرد ائتلاف‌ها را محدود می‌کنند. اولاً، هر اتمام ائتلافی را نمی‌توان به عنوان شکست تلقی نمود زیرا بعضی موردها ممکن می باشد به عنوان آرایش انتقالی موقت در نظر گرفته شوند. دوما، وجود هر ائتلاف مداومی را هم نمی‌توان به عنوان یک ائتلاف موفق تصور نمود زیرا ممکن می باشد هزینه‌ی خروج از ائتلاف بالا باشد.
در نهایت از چهار معیار زیر که توسط مکلر(۱۹۹۹) ارائه شده می باشد می‌توان برای پیش‌بینی موفقیت ائتلاف بهره گیری نمود. اول اینکه ائتلاف بایستی به شرکت‌کنندگان ارزش اضافه کند. دوم، شرکت‌کننده توانایی این که از همکاری آموزش ببیند را داشته باشد. سوما اینکه شرکت‌کننده بایستی توانایی حفظ شایستگی۵۴ خود را حتی در صورتی که ائتلاف در چند بازه زمانی انجام گردد، داشته باشد. چهارم اینکه شرکت‌کننده بایستی انعطاف‌پذیری خود را حفظ کرده و بیش از حد به یک شریک وابسته نباشد.

۲-۹ بحث و گفت‌وگو
به گونه واضح، رشد ائتلاف‌های استراتژیک ایرلاین ها یکی از اساسی‌ترین پیشرفت‌هایی می باشد که در سال‌های اخیر در صنعت حمل‌ونقل هوایی رخ داده می باشد. ایرلاین ها از ترس عقب ماندن در رقابت جهانی، باعجله، به دنبال ایجاد ائتلاف با شرکت‌های دیگر هستند و بسیاری از آن‌ها همزمان با اینکه کشف کردن استراتژی های مناسب پیچیده‌تر شده‌اند، شریک خود را تغییر داده‌اند. در بعضی مواقع تشکیل ائتلاف را می‌توان به عنوان یک نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر از چارچوب نظارتی در جایی که صنعت ایرلاین اقدام می کند، نظاره نمود. اکثر مواقع محدودیت‌های نظارتی و قانونی از اینکه کل مالکیت ایرلاین ها در اختیار بیگانگان قرار بگیرد، جلوگیری می کند و در نتیجه ائتلاف‌ها تنها سازوکار بادوام ورود به بازار، حداقل در کوتاه مدت و میان‌مدت، خواهند بود.
صنعت ایرلاین، حقیقتاً، با مثال‌هایی از ائتلاف‌ها که شکسته شده‌اند و ائتلاف‌های طراحی‌شده‌ای که محقق نشده‌اند، بد جلوه داده می گردد(برای مثال ائتلاف میان British Airways و US Airways). هرچند، تأثیر و مشخصات ائتلاف‌های استراتژیک به تکامل خود ادامه داده‌اند. فرنچ۵۵ (۱۹۹۷) ارزیابی‌های اخیر در مورد ائتلاف‌ها را این‌گونه اختصار کرده می باشد. در اواخر دهه‌ی ۸۰ میلادی ائتلاف‌های استراتژیک به عنوان راه‌حل‌های خامی برای رشد دیده می‌شدند که از طریق اجتناب از محدودیت‌های دو جانبه، اقدام می‌کردند. رکودهای ادواری و شکست‌های سنگین در اوایل دهه‌ی ۹۰ میلادی توجهات را به سمت بهبود کارایی ائتلاف برد و در نتیجه ایرلاین ها تمرکز بیشتری بر روی انتخاب شریک گذاشتند. اهمیت تناسب استراتژیک۵۶ بیشتر مورد توجه قرار گرفت یا به بیانی دیگر شریک پیشنهادشده بایستی دارای فرهنگ، سبک مدیریت و پوشش جغرافیایی۵۷ سازگار باشد. نتیجتاً ائتلاف‌های جدید زیادی شکل گرفت و بسیاری از ائتلاف‌ها به همکاری خود پایان دادند.
تحقیقات زیادی راجع به چگونگی‌ی برقراری ارتباط‌ی پایدار بین ایرلاین ها و بالا بردن بهره وری آن‌ها و موضوعاتی در این سبک انجام شده می باشد اما سؤال کلیدی ای که کمترین توجهات را در تحقیقات اخیر به خود اختصاص داده این می باشد که: این ائتلاف‌ها از دید مشتریان و مصرف‌کنندگان چگونه‌اند و چگونه یک ائتلاف می‌تواند از دید آن‌ها موفق باشد؟.
مصرف‌کننده هم می‌تواند از شکل‌گیری ائتلاف بهره‌مند گردد. با شکل‌گیری ائتلاف و بهره گیری از شبکه‌ی ایرلاین های دیگر، مصرف‌کننده در انتخاب مقصد و چگونگی‌ی رسیدن به آن با گزینه‌های بیشتری روبه رو می گردد. برنامه‌ریزی متناسب بین شرکا زمان پرواز را بین مقصدها پایین می‌آورد.
منافع مصرف‌کنندگان شامل موردها زیر می گردد
چک شدن یک مرحله‌ای برای مسافران
ادغام برنامه‌های پروازی مکرر
امکانات سالن فرودگاه به اشتراک گذاشته می گردد
بهبود ترتیبات حمل‌ونقل زمینی
۲-۹-۱ تأثیر ائتلاف بر اندازه کرایه‌ها
در نهایت، یک سؤال بی‌جواب باقی می‌ماند: آیا مصرف‌کنندگان به خاطر ایجاد ائتلاف، بایستی تغییرات در اندازه کرایه‌ها را هم بپذیرند. اگر شرکت‌های حامل روی تمام فعالیت‌های خود همکاری کنند، چه انگیزه‌ای برای رقابت در قیمت هست؟

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید