جستجو در سایت :   

دانشگاه شهید مطهری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

عنوان:

مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در فقه اسلامی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر قبولی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه.

بخش اوّل: کلّیّات…. 1

فصل اوّل: موضوع‌شناسی.. 3

مبحث اول: مفاهیم.. 5

گفتار اول: اهانت و توهین.. 5

بند اول: معنای لغوی.. 5

بند دوم: معنای اصطلاحی.. 6

گفتار دوم: مقدسات… 13

بند اول: معنای لغوی.. 13

بند دوم: معنای اصطلاحی.. 16

گفتار سوم: ادیان الهی.. 22

بند اول: معنای لغوی.. 22

بند دوم: معنای اصطلاحی.. 22

مبحث دوم: مصادیق جدید اهانت… 24

گفتار اول: عرصه‌ی هنر. 24

گفتار دوم: علم جدید. 31

مبحث سوم: مصادیق مقدسات ادیان. 34

گفتار اول: دین زرتشت… 35

بند اول: خدا 35

بند دوم: انبیا و سایر شخصیت‌ها 35

بند سوم: کتب… 36

بند چهارم: معابد. 36

بند پنجم: سایر معتقدات… 37

گفتار دوم: دین یهود. 37

بند اول: خدا 37

بند دوم: انبیا و سایر شخصیت‌ها 37

بند سوم: کتب… 38

بند چهارم: معابد. 38

بند پنجم: سایر معتقدات… 39

گفتار سوم: دین مسیحیت… 40

بند اول: خدا 40

بند دوم: انبیا و سایر شخصیت‌ها 41

بند سوم: کتب… 41

بند چهارم: معابد. 43

بند پنجم: سایر معتقدات… 43

فصل دوم: جرم‌انگاری اهانت به مقدسات مذهبی.. 44

مبحث اول:جرم انگاری در ادیان. 46

گفتار اول: آئین زرتشت… 46

گفتار دوم: آئین یهود. 46

گفتار سوم: آئین مسیحیت… 48

گفتار چهارم: آئین اسلام. 49

مبحث دوم: جرم انگاری در قوانین.. 51

مبحث سوم: اسناد حقوق بشر. 55

فصل سوم: اهانت به مقدسات و ارتداد. 57

مبحث اول: ارتداد. 59

مبحث دوم: ارتباط اهانت به مقدسات با ارتداد. 62

بخش دوم: مطالعه حکم اهانت به مقدسات ادیان و مبانی آن در فقه اسلامی… 65

فصل اول: حکم اهانت به مقدسات ادیان و مبانی آن در فقه امامیه. 67

مبحث اول: مقدسات مشترک در اسلام و ادیان دیگر. 69

گفتار اول: انبیا 69

بند اول: مبانی قرآنی.. 70

بند دوم: مبانی روایی.. 73

گفتار دوم: کتب مقدس در ادیان. 75

بند اول: مبانی قرآنی.. 80

بند دوم: مبانی روایی.. 82

مبحث دوم: مقدسات مختص ادیان دیگر. 84

گفتار اول: شخصیت‌های مقدس ادیان. 84

بند اول: مبانی قرآنی.. 86

بند دوم: مبانی روایی.. 90

گفتار دوم: معابد. 95

بند اول: مبانی قرآنی.. 99

بند دوم: مبانی روایی.. 101

فصل دوم: حکم اهانت به مقدسات ادیان و مبانی آن در فقه عامه. 103

مبحث اول: مقدسات مشترک در اسلام و ادیان دیگر. 105

گفتار اول: انبیا 105

بند اول: مبانی قرآنی.. 106

بند دوم: مبانی روایی.. 107

گفتار دوم: کتب مقدس در ادیان. 108

بند اول: مبانی قرآنی.. 108

بند دوم: مبانی روایی.. 108

مبحث دوم: مقدسات مختص ادیان دیگر. 109

گفتار اول: شخصیت‌های مقدس ادیان. 109

بند اول: مبانی قرآنی.. 111

بند دوم: مبانی روایی.. 112

گفتار دوم: معابد. 113

بند اول: مبانی قرآنی.. 115

بند دوم: مبانی روایی.. 116

فصل سوم: مبانی عقلی عدم اهانت به مقدسات ادیان در فقه اسلامی.. 118

مبحث اول: اهانت مانع گفتگوی مسالمت‌آمیز. 120

مبحث دوم: اهانت مانع تساهل و بردباری مذهبی.. 121

مبحث سوم: اخلال در نظم، امنیّت و وحدت ملی…………………………………………………..122

فصل چهارم: ارتباط اهانت به مقدسات با آزادی اظهار، آزادی عقیده و آزادی سیاسی.. 125

مبحث اول: آزادی و اقسام آن. 127

مبحث دوم: جلوه‌های آزادی در اسلام………………………………………………………………..130

گفتار اول: آزادی اظهار: 130

بند اول: جنبه‌های گوناگون آزادی اظهار. 132

بند دوم: ارتباط اهانت به مقدسات با آزادی اظهار. 133

گفتار دوم: آزادی عقیده 135

بند اول: جنبه‌های گوناگون آزادی عقیده: 135

بند دوم: ارتباط اهانت به مقدسات با آزادی عقیده: 137

گفتار سوم: آزادی سیاسی.. 140

بند اول: جنبه‌های گوناگون آزادی سیاسی.. 141

بند دوم: ارتباط آزادی سیاسی با اهانت به مقدسات… 142

نتیجه‌گیری.. 145

پیشنهادها: 148

فهرست منابع.. 149

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………165

چکیده

آن چیز که امروزه جهان بشری به گردیدّت به آن نیازمند می باشد، تعامل و گفتگوی ادیان در جهت کم کردن فاصله‌های موجود بین ادیان، تألیف قلوب پیروان آن‌ها و یکسو کردن حرکت بشر‌ها به‌سوی سعادت می باشد. از اصول گفتگوی ادیان، آگاهی پیروان هر دین از حکم اهانت به مقدسات ادیان دیگر می باشد این آگاهی می‌تواند پیروان ادیان را از اهانت به مقدسات یکدیگر بازدارد و بستر را برای گفتگوی ادیان و تقریب پیروان ادیان و درنهایت عیان کردن کمال اسلام فراهم نماید. اهانت به مقدسات هر یک از ادیان الهی، از جانب پیروان آن‌ها، گفت‌وگوی ادیان را به بن‌بست می‌کشاند؛ اما تکریم و تکریم آنان، زمینه را برای برقراری ارتباط، تقریب ادیان و تفاهم درراه شناخت حق فراهم می‌آورد و آثار سازنده­ای دارد.

در این پژوهش با مطالعه مبانی و ادلّه در فقه امامیه و عامه به دست می‌آید که اهانت به مقدسات ادیان الهی غیر از دین اسلام، جایز نیست و بایستی مناسبات مسلمانان با غیرمسلمانان مبتنی بر تکریم، مهرورزی، مدارا و تسامح دینی، آزادی اظهار، آزادی عقیده، آزادی سیاسی و آشنایی با زبان و متون مقدّس دیگر ادیان و همزیستی مسالمت‌آمیز باشد.
مقدمه
1. طرح مسأله
نگاهی گذرا به فهرستی از نابهنجاری‌های اخلاقی، اجتماعی، معضلات اداری، سیاسی و اعتقادی (همانند ترویج باطل و مبارزه با باورهای دینی و مکتبی) و بالأخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها کج روی‌های رنج‌آور دیگر، نمایشی می باشد از جدایی آدمیان از ارزش‌های دینی و حرکت به سمت‌وسوی مادی‌گری.

در هر جامعه‌ای اشخاص و نهادهایی وجود دارند که تکریم به آن‌ها واجب می باشد و اهانت به آن‌ها چالش‌های جدی ایجاد می کند چه‌بسا بعضی از نزاع‌ها در سطح بین‌المللی ریشه در این موردها داشته باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: راه‌کارهای کارآمدسازی آموزه‌های قرآن برای تعلیم و تربیت قرآنی کودکان (تحقق تربیت قرآنی)

تکریم به مقدسات هر دین یکی از اصول مسلم تربیت و نشان رشد و شکوفایی فرهنگی و لازمه‌ی ایجاد روحیه‌ای بشر خواهی و تحکیم مبانی اخلاقی و قوام پایه‌های صلح و دوستی می باشد و عدم رعایت این صفت نیک، موجب اختلافات، کدورت‌ها، دشمنی‌ها و احیاناً جنگ‌های کوچک و بزرگ، قتل‌عام‌ها و کشتارهای دسته‌جمعی گردیده و هزینه‌های سنگینی را بر فرد و جامعه تحمیل خواهد نمود. تکریم به افراد بشر، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، اصلی می باشد که همواره آموزه‌های دینی و آموزگاران بزرگ بشر و پیشوایان دین بر آن تأکید داشته‌اند و تکیه‌بر باورهای مشترک ادیان را طریق گردهمایی و همبستگی اجتماعات بشری قلمداد نموده‌اند. «بگو: اى اهل کتاب، بیایید بر سر سخنى که میان ما و شما یکسان می باشد بایستیم که: غیر از خدا را نپرستیم و چیزى را شریک او نگردانیم و بعضى از ما بعضى دیگر را به‌جای خدا به خدایى نگیرد.» پس اگر [از این پیشنهاد] اعراض کردند، بگویید: «شاهد باشید که ما مسلمانیم [نه شما] ‏»[1]

مقصود از تکریم گذاردن، ارج نهادن به آن چیزی می باشد که نزد دیگران عزیز و گرامی می باشد و افراد به آن تعلق دارند، آن امور ممکن می باشد حیثیت و موقعیت اجتماعی، باورها و اعتقادات دینی و مذهبی باشد که نزد بشر‌ها عزیزترین و پربهاترین چیز می باشد؛ زیرا

اعتقادات مذهبی باشخصیت افراد جامعه عجین می باشد. هرگونه تعدی به اعتقادات و باورهای دینی موجب جریحه‌دار شدن افکار و احساس عمومی می گردد، به‌طوری‌که اغلب، برای حفاظت و مواظبت از این آرمان‌های مقدس از بذل مال و جان دریغ نمی‌کنند. در مکتب اسلامی مسأله توهین به مقدسات و موضوعات پیرامون آن، مسأله‌ای نیست که مختص به مقدسات دین و مکتب خاص خود باشد بلکه توهین به مقدسات ادیان آسمانی دیگر را به دلیل داشتن مبنا ازلحاظ اخلاقی مذموم و ناپسند و ازلحاظ شرعی جایز نمی‌دانند.

در عصر کنونی که پیروان ادیان و فرق، در راستای اهداف خود دست به تبلیغ گسترده‌ای زده و با تمام امکانات دنبال اهداف باطل خود می‌باشند، بر پیروان راستین و حقیقی دین اسلام و مذهب حق جعفری می باشد که در این شلوغ بازار جهانی، اسلام ناب محمدی6 را بر مردم جهان عرضه نمایند و این تکلیف شرعی مقابله با موج تبلیغاتی دشمنان اسلام که با تمام ابزارها و وسایل خویش به اهانت به مقدسات روی آورده‌اند هوشیاری پیش روی اهانت به مقدسات را عیان می‌نماید.

یکی از اصول گفتگوی ادیان، آگاهی پیروان هر دین از حکم اهانت به مقدسات ادیان دیگر می باشد این آگاهی می‌تواند پیروان ادیان را از اهانت به مقدسات یکدیگر بازدارد و بستر را برای گفتگوی ادیان و تقریب پیروان ادیان و درنهایت عیان کردن کمال اسلام فراهم نماید؛ این پژوهش درصدد می باشد نظریه دین اسلام را درمورد توهین به مقدسات ادیان (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) بر اساس علت های شناخته‌شده و معیارهای پذیرفته‌شدۀ‌ دینی (کلام الهی، سیره نبوی 6و روایات و منابع فقهی) استنباط کند که علاوه بر حلّ بعضی مسائل نظری این حوزه، در عالم خارج به‌خصوص درصحنۀ سیاست خارجی، دارای کاربرد و تأثیر عملی خواهد بود و به پویایی و کارآمدی روابط ما در عرصۀ حقوق بین‌الملل و برقراری روابط و دیپلماسی موفق با دول و ملل غیرمسلمان کمک خواهد نمود.

با مطالعه صورت گرفته خلاقیت و توجه دادگرانه‌ی نهفته اسلام در آن‌ها به‌خوبی نمایان خواهد گردید. باشد که مورد رضای حضرت حق قرار گیرد.

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

2. انگیزه انتخاب
در جهان معاصر، ضرورت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نیز گسترش رو به رشد روابط در عرصه‌های داخلی و خارجی، پیروان ادیان الهی را بر آن داشته تا هرچه بیشتر در جهت توسعه روابط و بهبود آن بکوشند. آیین اسلام نیز با تشویق به ایجاد محیطی توأم با صلح و امنیت همراه با همزیستی مسالمت‌آمیز بین افراد جامعه – با آراء گوناگون- احکام و ضوابط خاصی را در قالب دستورات شرعی برای پیروان خود صادر نموده، همه مسلمانان را به حسن معاشرت و رفتار بشر دوستانه فراخوانده می باشد. اسلام ضمن دعوت پیروان خود به حضور در عرصه‌های مختلف جهانی، راه‌کارها و اصولی را برای این حضور پیشنهاد نموده و با تأیید کتاب‌های آسمانی و پیامبران پیشین، همه ادیان و پیروان آن‌ها را به تفاهم و کوشش برای نیل به وحدت فرامی‌خواند. از دیدگاه قرآن، ایجاد ارتباط با ادیان دیگر و پیروانشان و توفیق برای حصول به زندگی مسالمت‌آمیز و صلح و آرامش بر پایه آموزه‌های بشر‌ساز و معیارهای عزت‌آفرین آن، به‌راحتی ممکن می باشد. ازاین‌رو، برای شکل گیری چنین روابطی، در شرایطی که تحصیل‌کردگان و روشنفکران شرق و غرب نیازمند آگاهی از علت های شگرف مندرج در این پژوهش هستند، آشنایی با معیارها و آگاهی از اصولی که اسلام برای پی‌ریزی روابط نیکو و حُسن هم‌جواری پیشنهاد کرده ضروری می باشد.

دلایلی که در این پژوهش مطرح‌شده دال بر دادگری شریعت اسلام می باشد و نشان می‌دهد که این شریعت، رحمتی می باشد از جانب خداوند که پیامبرش محمد 6را با آن فرستاده می باشد؛ زیرا فرموده می باشد: «و تو را غیر از رحمتى براى جهانیان نفرستادیم‏»[1]

اکنون دیگران به خواندن و نشر این پژوهش فراخوانده می شوند تا مردم از روش دادگرانه‌ی اسلام در برخورد با غیرمسلمانان آگاه شوند؛ و الله اما التوفیق.

تعداد صفحه : 186

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***