جستجو در سایت :   

دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن

موضوع :

عوامل و موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم و نهج البلاغه

استاد راهنما:

حجه الاسلام والمسلمین دکترعلی فتحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه 1

فصل اوّل: کلّیات و مفاهیم 3

1-1-کلیّات 4

1-1-1- اظهار مسأله 4

1-1-2- علت انتخاب موضوع و اهمیت و فایده آن 4

1-1-3- سابقه پژوهش 4

1-1-4- سؤال اصلی پژوهش 5

1-1-5- سؤالات فرعی پژوهش 5

1-1-6- فرضیه‌های پژوهش 6

1-1-7- پیش‌فرض‌های پژوهش 6

1-1-8- اهداف پژوهش 6

1-1-9- روش پژوهش 6

1-1-10- روش‌گردآوری اطلاعات و داده‌ها 6

1-1-11- جنبه جدید بودن موضوع 7

1-1-12- نتایج علمی و عملی پژوهش 7

1-2- مفهوم شناسی عدالت اجتماعی 8

1-2-1- معنای لغوی عدالت 10

1-2-2- واژه های همسو: قسط، مساوات و انصاف 11

قسط 11

تفاوت قسط و عدل 12

مساوات 13

فرق بین مساوات و عدالت 14

انصاف 15

1-2-3- واژه های مقابل عدل 15

ظلم 15

تجاوز 18

1-2-4- مفهوم اصطلاحی عدالت و عدالت اجتماعی 19

1-2-4-1- مفهوم اصطلاحی عدالت 20

1-2-4-2- مفهوم اصطلاحی عدالت اجتماعی 25

1-2-5- دیدگاه اندیشمندان غیر مسلمان درمورد عدالت 27

فصل دوم: عدالت اجتماعی در قرآن کریم ونهج البلاغه…………………………………………………………..33

2-1- عدالت اجتماعی و جایگاه آن 34

2-1-1- عدالت، اصل ثابت قرآنی 35

2-1-2- عدالت، فلسفه بعثت پیامبران 37

2-1-3- عدالت قرآن، عدالت همه جانبه 39

2-2- عدالت و انواع آن 40

2-2-1- عدل الهی 40

آیات ناظر به عدل الهی 42

2-2-2- عدالت بشری 46

آیات ناظر به عدالت بشری 47

عدل فردی 48

عدل در روابط خانوادگی 48

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

2-2-3- عدالت اجتماعی 50

آیات ناظر به عدالت اجتماعی 53

عدالت اقتصادی 54

عدالت قضایی 54

عدالت سیاسی 55

2-3- عدالت از دیدگاه امام علی(علیه السّلام) 58

فصل سّوم: عوامل اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم و نهج البلاغه……………………………….62

3-1- عوامل اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم 64

3ـ1ـ1ـ حاکمیت قانون عادلانه الهی در جامعه 64

3ـ1ـ2ـ اجرای دقیق حدود و قوانین الهی 68

3-1-3- دینداری و تقوای افراد جامعه 74

3 -1-4- رسیدگی به محرومان و مستضعفان 77

3-1-5- شایسته سالاری 87

ویژگی های لازم برای انتخاب افراد شایسته 87

3-1-6- نظارت عمومی 91

3-1-7- تعهد متقابل 95

3 ـ2ـ عوامل اجرای عدالت اجتماعی از منظر نهج البلاغه 98

3-2-1- حکمران عادل 101

3 -2-2- نظارت همگانی 104

پند و اندرز کارگزاران 105

بی نیاز ساختن کارگزاران 105

بازرسی مخفیانه از کارگزاران 106

تقویت روحیه انتقاد پذیری 107

3ـ 2 ـ 3 ـ منش عادلانه حاکمان 109

مردمداری 111

کوشش در کسب رضایت عموم مردم 112

رعایت مساوات 114

تساوی در برابر قانون و قضا 120

3 ـ 2 ـ 4 ـ حقوق متقابل مردم و حاکمان 121

وظایف حکومت در قبال مردم 125

فصل چهارم: موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم ونهج البلاغه…………………………….130

4-1- موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم 132

4-1-1- نبود قانون عادلانه 133

4-1-2- حکومت جور 136

4-1-3- مادی گرایی و بشر محوری 140

4-1-4- سود گرایی و سرمایه داری نامطلوب 142

کم فروشی 146

اختلاس 147

4-1-5- تبعیض نژادی و اختلاف طبقاتی 148

4-2- موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر نهج البلاغه 153

4-2-1- حکومت جور 153

4-2-2- دنیا طلبی حکام 157

4-2-3- استثمار و بهره کشی 161

4-2-4- سرمایه داری 164

4-2-5- انحصار گرایی (خود اختصاصی) 166

نتیجه گیری 175

پیشنهادات 176

فهرست منابع و مآخذ: 177

چکیده

عدالت و اجرای آن همواره مورد توجه تمام مکتب ها، از گذشته تاکنون بوده می باشد. تفاوت مکتب اسلام با دیگر مکاتب آن می باشد که، اسلام دو مؤلفه حق و تکلیف را ملازم یکدیگر قرارداده، آنجا که تکلیفی واجب شده، بالتبع حقی نیز بر آن مترتّب شده می باشد و رعایت حقوق و تکالیف متقابل را شرط اجرای عدالت قرار داده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: مسائل اخلاقی در هوش مصنوعی

قرآن کریم فلسفه تشکیل حکومت ها و بعثت انبیاء(علیهم السّلام) را اقامه قسط و عدل و حل اختلافات گوناگون میان بشر دانسته و عدالت را اندازه تعادل بخشی زندگی بشری نامیده می باشد؛ پس در زمینه اجرای عدالت در جامعه فرامین بسیاری دارد. مانند این فرامین امر به تقوای فردی، وضع و اجرای قوانین عادلانه و رسیدگی به ضعفای جامعه می باشد.

مولای متقیان حضرت علی(علیه السّلام) عدالت را  نه تنها یک تکلیف، بلکه ناموس الهی می داند. در نهج البلاغه ایشان، عدالت به عنوان یک فلسفه و نظریه اجتماعی سیاسی، مورد توجه قرار گرفته می باشد. از اساسی ترین مظاهر عدالت در نظر امام علی (علیه السّلام) رعایت مساوات می باشد. بیشترین اوامر ایشان به کارگزارانشان، درمورد لزوم رعایت مساوات و اجرای عدالت بین اقشار مختلف مردم می باشد.

مانند اساسی ترین عوامل اجرای عدالت می توان به حاکمیت قانون عادلانه در جامعه ، دینداری وتقوای افراد جامعه،رسیدگی به محرومان ومستضعفان جامعه، حکومت حکمرانان عادل،نظارت همگانی و… تصریح نمود. موانع اجرای عدالت نیز مورد هایی از قبیل نبود قانون عادلانه، حکومت جور، بشر محوری و سودگرایی، دنیا طلبی حکام و استثمار و انحصار گرایی و…. می باشند.

مقدمه
عدل و عدالت اجتماعی مانند مفاهیم پر معنایی می باشد که همواره مورد توجه ادیان و مکاتب مختلف بوده می باشد .اما اجرای آن همچنان به عنوان آرزویی دست نیافتنی  گویا؛ آرزویی که شکل گیری آن، نیازمند مطالعه  لوازم اجرای عدالت و موانع پیش روی آن  می باشد.

اندیشمندان بسیاری در این مورد قلم فرسایی نموده و آثار مفیدی در ارتباط با عدالت و مفهوم آن، پدید آورده اند. آن چیز که در این پژوهش مورد نظر می باشد؛ مطالعه عوامل اجرای عدالت اجتماعی و موانع اجرای آن از دیدگاه قرآن کریم و نهج البلاغه می باشد که به نظر نگارنده تاکنون پژوهشی مستقل و جامع در این زمینه ارائه نشده می باشد.

قرآن کریم، کتاب جاودانی مسلمانان، بهترین راهنما در مسیر اجرای عدالت در جامعه می باشد. از منظر این کتاب آسمانی عوامل اجرای عدالت اجتماعی مورد هایی از قبیل حاکمیت قانون عادلانه در جامعه، دینداری و تقوای افراد جامعه و رسیدگی به محرومان و مستضعفان می باشند.

نهج البلاغه میراث جاویدان امام علی (علیه السّلام)، در بردارنده اندیشه ها و رهنمودهای عدالت محور آن حضرت، در زمینه های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی می باشد. ارائه راهکارهای اجرای عدالت اجتماعی، مانند مجاهدت های ایشان در جهت ایجاد جامعه ای عادل و فضیلت محور می باشد. این راهکارها مورد هایی از قبیل لزوم زندگی عادلانه حاکمان، رعایت حقوق متقابل مردم و حاکمان و نظارت همگانی می باشند. فقدان هر یک از مؤلفه های تشکیل جامعه عادل به عنوان مانعی در راه اجرای عدالت اجتماعی قرار می گیرد.

با کنار هم نهادن فرامین الهی در قرآن کریم و کلام دومین معصوم، امام علی (علیه السّلام) می توان تا حدودی به دیدگاه اسلام در ارتباط با عوامل اجرای عدالت اجتماعی و موانع اجرای آن دست پیدا نمود.

از آنجا که نسخه های نهج البلاغه متفاوت بوده و شمارگان خطبه های آنها یکسان نمی باشد، در این پژوهش از نسخه نهج البلاغه سید رضی با ترجمه محمد دشتی بهره گیری شده می باشد.[1]

قابل ذکر می باشد با در نظر داشتن این که زبان پایان نامه، فارسی  می باشد؛ کوشش شده می باشد در متن از ترجمه متون بهره گیری گردد و در موردها لزوم، در پاورقی به متن عربی ارجاع داده گردد.

 

تعداد صفحه : 217

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***