جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام

گرایش : کلام

عنوان : شناخت سلفیه عربستان و مطالعه مبانی فکری آنهادر توحید و نبوت

دانشگاه قم

دانشکده الهیات

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام

گرایش کلام

عنوان:

شناخت سلفیه عربستان و مطالعه مبانی فکری آنها در توحید و نبوت

استاد راهنما:

دکتر علی اله بداشتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول 1

1-1. منشأ فکری و ریشه های تاریخی سلفی گری در اسلام 2

1-1-1. جریان جدائی ثقلین. 3

1-1-2. جریان منع حدیث. 7

1-1-3. جعل حدیث. 14

1-1-4. ظهور بعضی از خواص در این جریان. 18

1-2. ریشه های سلفی گری و نقد آن 31

1-3. معرفی رجال علمی سلفیه عربستان و آثار 39

1-4. سلفیه در لغت و اصطلاح 40

1-5. موقعیت ژئوفیزیکی کشور عربستان 49

فصل دوم 54

2-1. مطالعه مبانی هستی شناختی 56

2-1-1. مراتب هستی از منظر سلفیه . 60

2-1-2. جایگاه محسوسات و غیب در تفکر هستی شناختی سلفیه . 67

2-2. مطالعه مبانی معرفت شناسی و روش شناسی 67

2-2-1. تاکید بر ظواهر قرآن و سنت. 70

2-2-2. حجیت قول صحابی و فهم سلف صالح . 83

الف : نقد از طریق آیات قرآن ‏ 84

ب : نقد از طریق روایات‏ 84

ج : نقد از طریق سیره صحابه‏ 85

د : نقد از طریق  اعتراف صحابه به قصور علم خود 86

ه : نقد از طریق عدم آشنایى آنها با احکام‏ 87

و : نقد از طریق تفرّق صحابه‏ 88

ز : نقد از طریق اختلاف صحابه در فهم از سنت‏ 89

ح : نمونه‏هایى از اجتهاد پیش روی نص‏ 90

2-2-3. حجیت اجماع . 91

2-2-4. حجیت خبر واحد در اعتقادات . 96

2-2-5. اثبات و قبول فطرت در اثبات ذات و توحید . 100

2-2-6. توقیفی بودن اسماء و صفات . 104

2-2-7. نفی یا نهی از تعقل و تدبر در اصول دین و انکار حسن و قبح عقلی   109

الف :  موردها ملازمات‏ 111

ب : موردها تنقیح مناط 111

ج : موردها حسن و قبح‏ 112

د : حسن و قبح عقلى از دیدگاه قرآن کریم‏ 113

ه : ثمرات حسن و قبح عقلى‏ 115

و : عقل نظرى و عقل عملى‏ 116

ز : تبیین قاعده حسن و قبح عقلى‏ 116

ح : ادله قائلین به حسن و قبح عقلى‏ 117

ت : اندازه بهره گیری از عقل نزد سلفى‏ها 118

ی : عدم استقلال عقل در فهم حقایق‏ 118

ک : تقدیم روایت صحیح بر عقل‏ 119

ل : وهابیان و تقدیم نقل صحابه بر عقل‏ 119

م : ادله وهابیان در تقدیم نقل بر عقل‏ و پاسخ به آن ها 122

2-2-8. سلفیه و انحصار استدلال به ادله قرآنى و روایى‏ . 130

2-2-9. دیدگاه سلفیه در تلقی وحی . 134

الف : نقد اول : تأمین هدف بعثت با عصمت از سهو وخطا 135

ب : نقد دوم : اصلح‏بودن عصمت از سهو و خطا 135

ج : نقد سوم : لزوم یکى از دو محذور 136

د : نقد چهارم : لزوم دور و تسلسل‏ 136

2-2-10. نفی ارتباط تکوینی اموات یا نفی حیات برزخی . 138

الف : نقد اول : ترکیب بشر از روح و جسم‏ 140

ب : نقد دوم : استمرار حیات بعد از انتقال از دنیا 141

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: ترجمه و تحقیق کتاب سلم از کتاب خلاف شیخ طوسی بانضمام بررسی فقهی پیش فروش های متداول

ج : نقد سوم : وجود ارتباط بین حیات برزخى وحیات مادى‏ 143

ه : نقد چهارم : جواز صدا زدن اموات‏ 145

2-3. مطالعه مبانی معنا شناختی 149

2-3-1. نفی تاویل لغوی (مجاز و استعاره) در قرآن . 149

2-3-2. نفی تشبیه گرائی ، نفی تعطیل و تشابه مفاهیم صفات . 155

فصل سوم 156

3-1. مطالعه اجمالی ثمرات مبانی سلفیه در توحید 157

3-1-1. تکفیر غیر سلفیه‏ . 164

3-1-2. بدعت دانستن تبرک و استشفاء به آثار اولیاى خدا . 169

3-1-3. روا ندانستن زیارت قبور پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت (علیهم السلام)   170

3-1-4. روا ندانستن شفاعت‏خواهى، توسل و استغاثه به پیامبر صلی الله علیه و آله  و اهل بیت (علیهم السلام). 173

3-1-5. شرک پنداشتن سوگند به غیر خدا . 177

3-2. مطالعه اجمالی ثمرات مبانی سلفیه عربستان در نبوت 180

3-2-1. نفى تقدس از پیامبران‏ . 182

3-2-2. نسبت شرک به مادر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله . 184

فهرست منابع و مآخذ 18

چکیده:

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

سلفیه عربستان به رهبری مذهبی آل الشیخ و سیاسی آل سعود در عصر حاضر ، و باتکیه بر مبانی عقیدتی افرادی زیرا احمد بن حنبل و به خصوص ابن تیمیه ، در هستی شناسی حس گرا بوده  و نسبت دادن تمام اعراض به خدای متعال از لوازم کلام آنها برداشت می گردد . سلفیه در موضوعات معرف شناسی برای عقل هیچ اعتباری قائل نیستند و فقط بر نقل تکیه داشته و در موضوعات معنی شناسی منکر وجود مجاز در قرآن بوده و قائل به توقیفی بودن اسماء و صفاتند و با تاکید بر ظواهر قرآن ، سنّت و فهم سلف صالح ، هرگونه تعقّل را در موضوعات عقیدتی غیر قابل قبول دانسته و حتی روایت واحد را بر اصل عقلی مقدّم می دارند . انکار غیب واقعی از لوازم این مبانی فکری می باشد و با در نظر داشتن مبنای هستی شناختی ، برزخ به آن معنا که شیعه و اهل سنت قبول دارند ، نفی می گردد و راه معرفت عقلی به این موضوعات مسدود خواهد بود . اینان در عصمت فقط پیامبران را در حیطه دریافت و القاء وحی معصوم دانسته و عصمت ذاتی را برای هیچ یک از انبیاء قائل نیستند و با در نظر داشتن روایات موجود در صحیحین که عمده منبع صحیح نزد سلفیه به شمار می آید بایستی صفاتی برای خدا فرض نمود که جسمانی بوده و خدای مجرّد در این مکتب بی معنا می باشد .

مقدمه
طرح و تبیین مسأله؛
اختلاف آرای مسلمانان در مفاهیمی زیرا توحید، شرک، إیمان، بدعت و مانند آنها، ریشه در أصول و مبانی خاص آنان دارد. در این پایان نامه به تبیین و مطالعه مبانی سلفیه عربستان در توحید و نبوت خواهیم پرداخت و مباحثی در زمینه هستی شناسی، روش شناسی، معنا شناختی و ثمرات این مبانی در توحید و نبوت از منظر خوانندگان می گذرد .

تعداد صفحه : 237

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***