جستجو در سایت :   

عنوان : دشمن شناسی از منظر قرآن کریم

دانشگاه مذاهب اسلامی

دانشکده علوم قرآن و حدیث

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن وحدیث

عنوان:

دشمن شناسی از منظر قرآن کریم

استاد راهنما:

دکتر عباس مصلایی پور یزدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه 1

فصل اول: کلیّات 3
1-1. طرح پژوهش 4

1-1-1. اظهار مسأله 4

1-1-2. اهمیّت و ضرورت پژوهش 4

1-1-3. سؤالات پژوهش 5

1-1-4. فرضیه­های پژوهش 5

1-1-5. پیشینه­ی پژوهش 6

1-1-6. روش پژوهش 7

1-1-7. اهداف و کاربرد­ها 7

فصل دوم: شناخت مؤلفه­های دشمن 9
2-1. معنای لغوی دشمن 10

2-2. معنای اصطلاحی دشمن 11

2-3. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن­شناسی 12

2-3-1. اهمیّت و ضرورت بحث از منظر قرآن کریم 12

2-3-2. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن­شناسی از منظرروایات 14

2-3-3. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن­شناسی از منظرعقل 16

2-3-4. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن­شناسی در سخن بزرگان 18

2-4. نظری به آیات قرآن کریم در زمینه­ شناخت دشمنان……………………………………………..19

2-4-1. کید 19

2-4-1-1. مطالعه آیات «کید» 20

2-4-2. مکر 22

2-4-2-1. نکاتی در مورد واژه مکر 24

2-4-2-2. مطالعه آیات «مکر» 26

2-4-2-3. فرق بین کید و مکر 27

2-4-3. ضَلال 27

2-4-4. کفر 29

2-4-4-1. نکاتی در مورد واژه«کفر» 30

2-4-5. صدّ 31

2-4-6. خدع 33

2-6-4-1. نکاتی در مورد واژه«خدعه» 33

2-6-4-2. مطالعه آیه­ «خدعه» 34

2-6-4-3. تفاوت میان خدعه و کید 35

2-4-7.  عدوّ 35

2-4-7-1. مطالعه آیه­ «عدوّ» 35

2-4-8.  بطانه 37

2-4-8-1. مطالعه آیه­ «بطانه» 38

2-4-9.  اماّ 39

2-4-9-1. مطالعه آیه­ «اماّ» 40

2-4-10.  نفاق 40

2-4-10-1. نکاتی پیرامون واژه «نفاق »و«منافق» 41

2-4-10-2 اقسام نفاق 42

2-4-10. بصیرت 43

فصل سوّم: اقسام دشمن از دیدگاه قرآن کریم 47
3-1. بخش اول: دشمن ایمانی]درونی یاپنهان[ 49

3-1-1. شیطان و همراهان او 49

3-1-1-1. معنای لغوی و اصطلاحی شیطان و ابلیس 50

3-1-1-2. فرق بین شیطان و ابلیس 53

3-1-1-3. نام و القاب ابلیس 54

3-1-1-4. دام­ها و برنامه­های شیطان:(اهداف و شیوه­های مبارزه و دشمنی شیطان) 54

3-1-1-4-1. شیوه دشمنی شیطان 54

3-1-1-4-2. دام­ها و ابزار­های شیطان 56

3-1-4-2-1. دنیا 56

3-1-4-2-2. وسوسه 57

3-1-4-2-3. اختلاف­افکنی 57

3-1-4-2-4. هوا­پرستی 58

3-1-4-2-5. وعده به فقر 59

3-1-4-2-6. از راه عبادت 61

3-1-4-2-7. از طریق اموال و اولاد 62

3-1-4-2-8. زنان 63

3-1-4-2-9. تبلیغات 63

3-1-4-2-10. بزرگ کردن آرزوها و تمنیات واهی 64

3-1-4-2-11. تزیین اعمال زشت 64

3-1-4-2-12. وعده­های دروغین ……………………………………………………………………..65

3-1-1-5. صفات شیطان 66

3-1-2. نفس امّاره 67

3-1-2-1. اقسام نفس 69

3-1-2-2. خطرات نفس 73

3-1-3. بعضی از همسران و فرزندان 75

3-2. بخش دوم: دشمن خارجی (یهود، کافران، مشرکان) 78

3-2-1. یهود 79

3-2-1-1. یهود در لغت 79

3-2-1-2. شناخت اجمالی چهره­ی یهود 80

3-2-1-3. هجرت یهودیان به مدینه 80

3-2-1-4. صفات یهود از دیدگاه قرآن کریم 81

3-2-2. کافران 88

3-2-2-1. تعریف کافر در لغت و اصطلاح 88

3-2-2-2. صفات کافران 90

3-2-3. مشرکان 93

3-2-3-1. شرک در لغت و اصطلاح 93

3-3. بخش سوّم: دشمنان داخلی (منافقان) 95

3-3-1. معنای لغوی و اصطلاحی نفاق 95

3-3-2. ضرورت شناخت نفاق و منافق 96

3-3-3. ویژگی­های منافقان 97

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

3-3-3-1. ویژگی­های فردی- روانی 98

3-3-3-2. ویژگی­های سیاسی منافقان 102

3-3-3-3. ویژگی­های فرهنگی منافقان 113

3-3-3-4. ویژگی­های اجتماعی منافقان 118

فصل چهام: شیوه­های مبارزه دشمنان و شیوه­های مبارزه با دشمنان از دیدگاه قرآن کریم 122
4-1. شیوه­های مبارزه دشمنان از دیدگاه قرآن 123

4-1-1. شگرد­ها و شیوه­های مبارزه ی دشمنان با رهبران دینی 124

4-1-1-1. ایجاد تردید و ابهام دربین مردم نسبت به حقانیّت رهبری 124

4-1-1-2. شکستن قداست رهبری با بهره گیری ازحربه تهمت و افتراء 126

4-1-1-3. تضعیف دستیاران رهبر و تشکیلات رهبری 132

4-1-1-4. تحقیر و استهزای رهبری 133

4-1-1-5. بدل­سازی و رهبرتراشی 134

4-1-1-6. تطمیع رهبری 135

4-1-1-7. تهدید رهبری 136

4-1-2. شگرد­ها و شیوه­های مبارزه­ی دشمنان برای تضعیف مبانی مکتب اسلام 138

4-1-2-1. بهره گیری از سورژه­های مذهبی 139

4-1-2-2. تهمت­های گوناگون 141

4-1-2-3. شریعت­سازی 142

4-1-2-4. اقدامات ضدّ تبلیغی(جنجال آفرینی) 144

4-1-2-5. بدگویی و عیب جویی 145

4-1-2-6. تمسخر و تحقیر 145

4-1-2-7. تخریب پایگاه­های مکتب 146

4-1-2-8. جنگ و ستیز 147

4-1-3. شگرد­ها و شیوه­های مبارزه­ی دشمنان با پیروان مکتب توحیدی 148

4-1-3-1. کوشش برای گمراه کردن پیروان مکتب توحیدی ازطریق صرف هزینه­های کلان 149

4-1-3-2. اشاعه فساد، نشر اکاذیب و پخش شایعات 150

4-1-3-3. اختلاف­افکنی و تفرقه­انگیزی 151

4-1-3-4. محاصره اقتصادی 152

4-1-3-5. تحقیر و کوچک شمردن 154

4-1-3-6. تمسخر 155

4-1-3-7. اعزام عوامل نفوذی و جاسوسی 157

4-1-3-8. تضعیف روحیه مسلمانان 158

4-1-3-9. تبلیغات سوء 159

4-1-3-10. تهدیدها و جنگ­ها 161

4-2. شیوه­های مبارزه با دشمنان از دیدگاه قرآن کریم 163

4-2-1. شیوه و روش قرآن کریم در مقابله با شیطان 163

4-2-2. شیوه و روش قرآن کریم در مقابله با نفس 167

4-2-3. شیوه و روش قرآن در مقابله با کفار و مشرکان و یهودیان 172

4-2-4. شیوه و روش قرآن در مقابله با منافقان 188

نتیجه­گیری 194

پیشنهادها 197

کتابنامه 198

چکیده

بحث شناختِ دشمن در قرآن کریم مورد توجه ویژه قرار گرفته می باشد. خداوند متعال در آیات متعددی دشمنان جبهه حق را معرفی می­کند تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند و به مبارزه با آن­ها بپردازند.

دشمن در اصطلاح لغویان و مفسران به کسی که ضرر می­رساند و نیز هر آن­چه بشر را از راه مستقیم منحرف سازد و موجب عدم اطاعت بشر از خدا گردد، اطلاق می­گردد. قرآن کریم شش گروه از دشمنان را نام برده می باشد: «شیطان و همراهان او»،«نفس امّاره»،«بعضی از همسران و فرزندان»، «کفار و مشرکان»، «بعضی از اهل کتاب به­ویژه یهودیان» و «منافقان». می­توان این شش دشمن را، در یک تقسیم­بندی کلّی به سه گروه تقسیم کرده و مورد مطالعه قرار داد: دشمن ایمانی]درونی یا پنهان[، دشمن خارجی، دشمن داخلی.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : ظلم و راههای مقابله با آن در قرآن

قرآن کریم علاوه بر معرفی دشمن و شیوه­های او، به شناسایی راه مقابله با آن نیز می­پردازد. ایمان و توکل، ترک معصیت، یاد خدا، پناه بردن به خدا، تزکیه­ی نفس، ترس از خدا و بازداری نفس از هوی و هوس، خود را به خدا سپردن، قطع هرگونه ارتباط و دوستی، صبر و تقوا، اعلان موضع صریح مبنی بر بیزاری از آن­ها، مبارزه فرهنگی به وسیله قرآن، مجهز شدن به سلاح روز، مبارزه قهرآمیز و جهاد با دشمنان، افشاگری، بصیرت دینی و حذر ( هوشیاری و احتیاط) از راهکارهای قرآن کریم برای مقابله با دشمن می باشد.

مقدمه:

«إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً کَبِیراً»[1]

«این قرآن، به راهى که استوارترین راه‏هاست، هدایت مى‏کند و به مؤمنانى که اعمال صالح انجام مى‏دهند، بشارت مى‏دهد که براى آن­ها پاداش بزرگى می باشد.»

قرآن، فیضِ رحمتى می باشد که از خزانه غیب بر قلب نورانى پیامبر (صلّی الله علیه و­ آله و سلّم) نازل و از آن­جا بر پهن‏دشتِ هستى جارى گردید تا تشنگان حقیقت از زلال معنویت و هدایت آن سیراب گردند.

قرآن، بشر را به این حقیقت واقف می­کند که آدمی گاه چیزی را که به سود واقعی او نیست دوست می­دارد و چه بسا آن­چه که به زیان اوست را می­طلبد.[2] پس از آن­جا که علم و آگاهی بشر اندک می باشد برای شناخت سود و زیان واقعی­مان بایستی به قرآن کریم ، که ما را به استوار­ترین راه­ها هدایت می­کند چنگ زنیم و از آن مدد جوییم. و از آن­جا که، شناخت دوست و دشمن یکی از مهم­ترین نیازهای زندگی فردی و اجتماعی بشر می باشد، قرآن کریم به مدد بشر آمده و با آموزه­های خود، بشر را در شناخت دشمن یاری می­نماید، تا جایی­که در آیات گوناگون، به معرفی دشمنان واقعی بشر پرداخته می باشد و قطعاً شیوه­هایی را که برای مبارزه با دشمنان معرفی می­کند از استحکام و تأثیر لازم برخوردار می باشد.

بحث شناختِ دشمن در قرآن کریم از موقعیّت ویژه­ای برخوردار می باشد و خداوند در آیات متعددی دشمنان متنوع جبهه حق رادر شکل­های گوناگون معرفی می­کند و چهره­های پلید و گمراه کننده آنان را برای پیروان حق عیان می­نماید تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند و به مبارزه با آن­ها بپردازند، در این آیات بیشتر سخن از هجوم همه جانبه دشمنان بر ضد پیروزی حق به میان می­آید که حتی اگر عقب­نشینی نمایند باز خود تاکتیکی برای رویارویی دوباره و هشداری مهم برای پیروزی حق می­باشد و از آن­جا که پیکار حق و باطل موقتی نیست و از آن­جا که هدف مشترک نابودی نظام الهی می باشد این نبرد تا قیامت هم استمرار دارد و به رغم تمامی توطئه­های گوناگون دشمنان اسلام در طول تاریخ، شاهد درخشش روز­افزون حق خواهیم بود زیرا خداوند مدافع حریم حق می باشد.

پس این قرآن، کتابی می باشد که به ما می­آموزد که با خودی چگونه رفتار داشته باشیم و با بیگانه چگونه برخورد کنیم: « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُ…»[3]: محمّد (ص) فرستاده خداست و کسانى که با او هستند در برابر کفّار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند…

این پایان­نامه با عنوان« دشمن­شناسی از منظر قرآن کریم»، در چهار فصل تنظیم شده می باشد. در فصل اول کلیات پایان­نامه اظهار شده و در فصل دوم به مطالعه معنا و مفهوم دشمن از دیدگاه قرآن کریم پرداخته و سپس اهمیّت و ضرورت این بحث از منظر قرآن و روایات و عقل و سخن بزرگان اظهار شده و در ادامه آیات قرآن کریم در زمینه­ شناخت دشمنان و مطالعه واژگان کلیدی بحث دشمن­شناسی مانند: کید و مکر و ضلّل و کفر و صدّ و خدع و عدوّ و بطانه و اماّ و نفاق و بصیرت مطرح شده و در فصل سوم، اقسام دشمن از دیدگاه قرآن کریم تحت عنوان دشمن ایمانی]درونی یا پنهان[(شیطان و همراهان او و نفس امّاره و بعضی از همسران و فرزندان) و دشمن خارجی(یهود، کافران و مشرکان) و دشمن داخلی(منافقین) مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در فصل پایانی در بخش اول موضوعِ شیوه­های مبارزه دشمنان از دیدگاه قرآن کریم و در بخش دوم موضوع ِشیوه­های مبارزه با دشمنان از دیدگاه قرآن کریم مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و در پایان نتیجه­گیری از موضوعات مطرح شده در این پایان­نامه اظهار شده می باشد.

امید می باشد این اثر ناچیز در خدمت اسلام و فرهنگ شیعی و معارف اهل بیت (ع) مورد عنایت صاحب ولایت و ذخیره آخرت قرار گیرد

 

تعداد صفحه : 215

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***