جستجو در سایت :   

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف قرآن

عنوان:

تجربه دینی شناختاری در قرآن

استاد راهنما:

دکتر قائمی نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………………… 14

فصل دوم: چیستی تجربه دینی………………………………………………………………………. 42

دیدگاه متفکران غربی…………………………………………………………………………. 43

دیدگاه عرفای اسلامی…………………………………………………………………………. 52

دیدگاه فلاسفه اسلامی………………………………………………………………………… 88

فصل سوم: تجربه دینی در قرآن……………………………………………………………………. 105

علل ذکر تجارب دینی در قرآن……………………………………………………………… 106

مطالعه آیات مربوط به نظریه احساسی…………………………………………………….. 139

مطالعه آیات مربوط به نظریه تفسیری………………………………………………………. 142

مطالعه آیات مربوط به نظر شناختی ……………………………………………………….. 145

اقسام صاحبان تجربه دینی…………………………………………………………………….. 175

فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………… 128

 

فهرست تفصیلی:

طرح مسأله: 1

جایگاه این مبحث: 3

اهداف پژوهش: 3

دلائل انتخاب موضوع: 5

نقد ادبیات موضوع: 6

روش پژوهش: 6

سؤال اصلی: 10

سؤال فرعی: 10

مفروضات: 10

فرضیه: 11

مفاهیم: 11

ضرورت مسأله: 12

فصل اول: (کلیات) 14

تاریخچه‌ی تجربه‌ی دینی در الهیات مسیحی و سنت عرفان اسلامی: 14

تعریف تجربه دینی: 21

خصوصیات تجربه‌ی دینی: 23

رفع یک شبهه. 24

متعلق تجربه دینی چیست؟. 25

انواع تجربه‌ی دینی: 29

تقسیمی دیگر برای تجربه دینی: 33

کاربردهای تجربه دینی.. 34

رفع یک شبهه: 36

اختصار: 39

فصل دوم: چیستی تجربه‌ی دینی.. 40

مقدمه: 40

– دیدگاه متفکران غربی درمورد‌ی تجربه دینی: 41

اول: نظریه‌ی احساسی، عاطفی: 41

نقد و مطالعه تجارب عاطفی احساسی: 43

دوم: نظریه‌ی ادراکی، شناختی: 44

نقد و مطالعه تجارب ادراکی، شناختی: 45

سوم: نظریه تفسیری.. 47

نقد و مطالعه تجربه تفسیری: 48

دیدگاه عرفای اسلامی: 49

تعریف مکاشفه یا تجربه‌ی دینی: 49

راههای شناخت از دید عارف… 50

1- قلب: 50

2- عقل: 51

3- حدس… 51

مراتب درک خدا در تجربه دینی.. 52

چرا تجربه دینی و مکاشفه‌ی ذات خداوند محال می باشد؟. 54

تأثیر تجربه‌ی حسی در شناخت امر قدسی.. 56

انواع معرفت در عرفان: 59

فتح و فتوحات… 62

نظاره و مکاشفه: 63

اقسام مکاشفه. 65

تأثیر خیال در تجربه‌ی دینی: 67

مشاهدات عارف در رؤیا: 69

محتوای کشف عارف: 71

عرفاء و تکلم بشر با خداوند: 76

تکلم بشر با ارواح و انسانهای برزخی: 78

مکاشفات و عقل.. 81

دیدگاه فلاسفه اسلامی.. 84

انواع ادراک و تعداد عوالم از دید ملاصدرا: 85

مراتب تجربه دینی و درک یقینی: 88

مراتب کمال عقل نظری و عملی برای درک حقایق: 90

موانع مکاشفه و تجربه‌ی دینی از دید ملاصدرا (حجابها) 92

جایگاه معرفتی تجربه دینی در هندسه معرفتی: 94

اختصار: 98

فصل سوم: تجربه دینی در قرآن. 99

مقدمه. 99

علل ذکر تجارب دینی در قرآن. 100

وحی از نگاه قرآن: 105

تفاوت میان وحی، الهام، تحدیث… 108

مقامات انسانی و درجه پیامبر. 113

محتوای مکاشفات پیامبران. 114

سه دیدگاه درمورد پدیده وحی: 121

تجارب دینی مؤمنان و غیر مؤمنان ( کفار) 122

آیات متناسب تجربه دینی احساس: 128

مطالعه آیات تجربه احساسی و عاطفی: 131

تجربه دینی، تفسیری، تبیینی.. 133

مطالعه آیات مربوط به نظریه تفسیری تبیینی: 134

اشکالات وارد بر این نظریه: 135

تجربه دینی ادراکی شناختی در قرآن: 137

انواع ادراک در تجربه‌های دینی قرآن: 141

مطالعه آیات مربوطه به رؤیت خدا 154

متعلق تجربه دینی.. 156

اقسام صاحبان تجربه دینی: 164

شرایط تجربه دینی: 169

موانع درک امر قدسی از دیدگاه قرآن: 174

تجربه‌های الهی و غیر الهی: 179

معیار و اندازه تجربه‌های الهی و غیر الهی.. 182

آیا هر تجربه دینی خطاپذیر می باشد؟. 186

لغزش‌های خیال و وهم: 188

نفوذ شیطان در ادراک…. 190

تأثیر عالم رویا یا خیال متصل در تجربه ادراکی.. 195

اقسام رؤیا 198

آیا مشاهدات در رؤیا نیاز به تعبیر دارد. 199

تأثیر تجارب دینی در سعادت بشر. 201

اختصار: 203

فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری.. 205

منابع. 215

چکیده:

هدف این پایان نامه مطالعه تجربه دینی شناختاری در قرآن می باشد. دیدگاه‌های مختلفی پیرامون تجربه دینی مطرح گردیده که مهمترین آنها تجربه دینی شناختی ادراکی می‌باشد. سؤال اصلی این پایان‌نامه این می باشد که آیا قرآن تجربه دینی را به عنوان منبع مستقل شناخت و معرفت به رسمیّت می‌شناسد؟ اگر چنین می باشد آیا همه تجارب دینی دارای چنین بار معرفتی هستند یا اینکه بین موردها آن تفاوتی هست؟

فرضیه اصلی پایان‌نامه ما این می باشد که قرآن تجربه دینی را به عنوان راهی مستقل برای دریافت حقایق به رسمیت می‌شناسد اما اندازه این معرفت بخشی در تجارب مختلف متفاوت می باشد به علاوه قرآن شرایط و موانعی را برای این تجارب ذکر می‌نماید.

ما برای مطالعه این موضوع پس از ذکر مقدمات و مفاهیم کلّی به مهمترین دیدگاه‌ها پیرامون چیستی تجربه دینی تصریح می‌کنیم و در نهایت با مطالعه آیات قرآن و تفاسیر، دیدگاه مورد قبول قرآن را نشان خواهیم داد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و نقد برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

مقدمه:

طرح مسأله:

پس از پایان یافتن قرون وسطی و آغاز دوره­ی روشنگری نقدهای جدی توسط اندیشمندان غرب نسبت به ارتباط­ی عقل و دین صورت گرفت، به گونه­ای که بعضی وجود هرگونه ارتباط­ای را انکار نمودند، و معتقد شدند که معارف دینی قابل توجیه عقلانی نیست. زیرا حجیت عقل که پیش از آن به صورت نادرستی موردتأیید قرار گرفته بود، زیر سؤال رفت، و دیدگاه­های جدیدی پیرامون ماهیت و محدوده­ی عقل مطرح گردید. این تغییرات بیشتر تحت جریان رمانتیسم که به عنوان نقدی بر عقل‌گرایی افراطی به وجود آمده بود صورت گرفت. از سوی دیگر تجربه­گرایی هر چه بیشتر قدرت می‌گرفت و وجود نوعی اعتقادات براساس تجربه احساس نیاز می­گردید. پس دانشمندان به دنبال این پرسش به دنبال راه کارهای مناسب دیگری می­گشتند. برای مثال یکی از راه کارها راه کار (کی یر که گور)[1] بود که اظهار می­نمود، که هیچ توجیه عقلانی معتبری برای اثبات باورهای دینی وجود ندارد. زیرا اصولا ایمان امری برهان ناپذیر می باشد. به نظر او ایمانی که محصول برهان باشد ایمان نیست، بلکه خود برهان می باشد. در حالی که ایمان نوعی اعتماد به امر ناپیدا و نامعقول می باشد. ایمان نوعی احساس خود رهایی و حرکت به سوی امور غیر معقول می باشد. در حقیقت ایمان یک انتخاب بدون جهت و بدون دلیل می باشد که امکان برد و باخت در آن می باشد.[2] اما در صورت پیروزی جوایز بیشماری درانتظار بشر می باشد.

اما راه کار معتقدان به تجربه­ی دینی خصوصا شلایرماخر چیز دیگری بود. شلایرماخر[3] می­پذیرفت که ایمان و دین امری غیرمعقول می باشد اما در عوض هسته­ی دین نوعی تجربه می باشد که امری غیر شناختی می باشد. هسته­ی مرکزی همه­ی ادیان تجربه دینی می باشد و تجربه­ی دینی نوعی احساس و عاطفه می باشد که صاحب تجربه در مسیر تجربه امر متعالی کسب می­نماید.[4]

همین مطلب از گذشته­های دور در میان متفکران اسلامی هم وجود داشت. این سؤال همیشه مطرح بوده می باشد که آیا دین دارای هسته و مرکز می باشد؟ و اگر هست این مرکز چیست؟ آیا معارف دینی قابل تبیین عقلانی هستند یا خیر؟ و آیا درک خداوند همراه نوعی شناخت و ادراک هست یا خیر؟ اصولا نسبت بشر با عالم قدس و عالم غیب چگونه می باشد؟ آیا بشر توانایی ارتباط با عوالم دیگر را دارد یاخیر. اگر دارد چه روشی هست، و آیا همه کس به هر شیوه­ای چنین توانایی را دارند یا اینکه شرایط خاصی برای چنین امر مهمی هست؟ دانشمندان مسلمان برای کشف این حقیقت کوشش­های بسیاری نموده­اند و در این باره کتابهای مختلفی نوشته­اند. اما این نوشته­ها به صورت متمرکز و آنهم به صورت بحث منسجم با روش شناسی جدید نبوده می باشد.

همه­ی دانشمندان و علمای اسلامی اعتراف دارند که قرآن کامل­ترین، جامع­ترین، سودمندترین کتاب در میان بشر و همچنین مرجع نهایی در فهم و داوری مسائل دینی می باشد. پس بایستی مهمترین نیازهای بشر را جوابگو باشد. ولیکن کوشش­ها برای دست­یابی به موضع قرآن در این موضوع کافی نبوده می باشد. در تمام جستجوهای انجام شده از کتب ومقالات معتبر، تحقیقی جامع با محوریت قرآن در این موضوع نیافتیم. نوشته­های پراکنده و بعضا غیر منطبق با اصول اسلامی، قرآنی، ما را بر آن می­دارد که نوشته­ای نسبتاً جامع در این باره تهیه نمائیم تا دیدگاه‌های مختلف علمای مسلمان در علوم و کتابهای مختلف، حول محور قرآن جمع­آوری گردد و مورد نقد وکنکاش قرار گیرد.

خصوصا لازم می باشد که این کوشش­ها با روش و متد جدید و با نگاهی به علم جدید و کلام جدید در حوزه­ی غرب صورت بگیرد تا نقصان­های احتمالی برطرف گردد.

بایستی دید که آیا می­گردد که تجربه دینی را به عنوان شاهدی برای مدعیات دینی پذیرفت، یا اینکه آنرا بیشتر یک امر شخصی وغیر مستدل بدانیم و همچنین بایستی دید که آیا می­توان تجربه­ی دینی را به عنوان بدیلی مناسب برای استدلال­های عقلی پیرامون دین دانست یا اینکه حجیت آنرا بایستی خیلی محدود دید.

چنین امری با بهره گیری از فلسفه، کلام قدیم، کلام جدید، فلسفه دین، فلسفه غرب، تفسیر، عرفان و سایر علوم و معارف مرتبط بدست می­آید. در حقیقت در یک فرآیند تطبیقی بایستی تمام علوم مرتبط را به کار گرفت و همه را حول محور قرآن قرار داد تا بتوانیم نتیجه­ی مطلوب را بدست آوردیم.

تعداد صفحه : 233

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***