جستجو در سایت :   

دانشگاه شیراز 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 پایان نامه­ کارشناسی ارشد در رشته­ الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث

مطالعه جایگاه گریه در اسلام

استاد راهنما

دکتر مهدی احمدی

استادان مشاور

دکتر محمدهادی زبرجد

دکتر علی اکبر کلانتری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 

گریستن یکی از سفارشات قرآن و روایات و مانند سیره انبیاء و اولیای الهی می باشد. با اندکی تأمل در آیات و روایات در می یابیم که گریستن حاصل صحت و رقت قلب می باشد. هم قرآن کریم و هم معصومین ( ع ) به انسانها توصیه می کنند که روح و جان خود را با گریه مأنوس سازند . هم چنین گریه زبانی برای برقراری ارتباط با خود، مردم، خانواده، پدر و مادر، طبیعت و یا خداوند متعال می باشد که نسبت به سخن گفتن تأثیر و نفوذ بیشتری دارد .جهت اهمیت دادن دین اسلام به گریستن فوایدی می باشد که در این امر نهفته می باشد .البته این به آن معنا نیست که هر گریستنی به هر انگیزه ای جایز و مفید باشد . زمینه های مختلفی زیرا برخورداری از علم و دانش ، بهره مندی از نیروی ایمان ، در نظر داشتن عظمت خداوند ، همدردی با خوبان و… باعث بروز گریه می شوند که این علل مختلف گریه را به اقسامی درآورده اند. در روایات اسلامی از میان انواع گریه به گریه از خوف خداوند و گریه بر امام حسین(ع)، بسیار تأکید شده می باشد. حتی در مورد گریه بر امام حسین(ع) سفارش شده می باشد که اگر بشر خود را هم به گریه بزند و تباکی کند، مورد عنایت خداوند متعال قرار می گیرد. کلمه “بکاء” در قرآن و حدیث نه تنها در مورد بشر، بلکه در مورد سایر موجودات از قبیل فرشتگان، شیطان، زمین، آسمان و… نیز به کار رفته می باشد.

واژگان کلیدی: گریه،بکاء، تباکی،قرآن،حدیث،بشر،امام حسین(ع).

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: مفاهیم و کلیات

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2-اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 4

1-3-هدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-4-پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5-روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-6-سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-7-مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-8-مفاهیم مشابه………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-9-مفاهیم متضاد………………………………………………………………………………………………………………… 21

فصل دوم:جایگاه گریه در قرآن و روایات

2-1- گریه هم مایه رحمت و هم مایه نجات می باشد…………………………………………………………….. 26

2-2- خدا می خنداند و می گریاند……………………………………………………………………………………… 27

2-3- مطلوبیت گریه……………………………………………………………………………………………………………… 29

2-4- توصیه به گریستن……………………………………………………………………………………………………….. 29

2-5- دعای معصومین در حق گریه کنندگان خود……………………………………………………………. 31

عنوان                                                                                                                     صفحه

2-6- تاکید بر تباکی…………………………………………………………………………………………… 32

2-7- زمینه های گریه………………………………………………………………………………… 32

 2-7-1- شناخت و دانش……………………………………………………………………………….. 32

2-7-2- ایمان………………………………………………………………………………………………………………….. 34

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

2-7-3- در نظر داشتن عظمت خداوند……………………………………………………………………………………. 36

2-7-3-1- خوف از خداوند……………………………………………………………………………………….. 37

2-7-3-2- خوف از فراق خداوند………………………………………………………………………………. 38

2-7-4- برخورداری از نعمتهای ویژه الهی(برگزیدگی)………………………………………………… 38

2-7-5- تلاوت قرآن……………………………………………………………………………………………………….. 39

2-7- 6- کثرت گناهان…………………………………………………………………………………………………… 40

2-7-7- محرومیت………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-7-8-  فقدان عزیزان…………………………………………………………………………………………………… 42

 2-7-8-1- گریه بر اموات……………………………………………………………………………………….. 43

2-7-9- همدردی با ائمه(ع)……………………………………………………………………………………………. 45

2-7-9-1- گریه بر سیدالشهداء……………………………………………………………………………….. 46

2-7-9-1-1- مطلوبیت ذاتی گریه بر امام حسین(ع)……………………………………….. 55

2-8- شماری از کسانی که اهل گریه بودند……………………………………………………………………….. 58

2-9- اقسام گریه…………………………………………………………………………………………………………. 61

2-10- شادی در اسلام…………………………………………………………………………………………………………. 71

 2-10-1- شادی از نگاه دین و روانشناسی غربی…………………………………………………….. 72

فصل سوم: آثار و موانع گریه

الف)آثار………………………………………………………………………………………………………………….. 75

3-1- آثار فردی گریه……………………………………………………………………………………………………………. 75

 3-1-1- آثار جسمی گریه…………………………………………………………………………………………….. 75

عنوان                                                                                                                     صفحه

3-1-2- آثار روانی گریه………………………………………………………………………………………………….. 77

3-2- آثار اجتماعی گریستن………………………………………………………………………………………………… 78

3-3- آثار دنیوی گریه…………………………………………………………………………………………………………… 79

3-3-1- قرب به خداوند………………………………………………………………………………………………….. 79

3-3-2- برداشته شدن عذاب دنیوی……………………………………………………………………………… 80

3-3-3- دوری و پاکی از گناهان……………………………………………………………………………………. 80

3-3-4- اشک سلاح خودسازی……………………………………………………………………………………… 81

3-3-5- گریه وسیله ای برای جامعه سازی………………………………………………………………….. 81

3-4- آثار معنوی و اخروی گریه ……………………………………………………………………………………….. 83

3-4-1- عامل نورانیت دل………………………………………………………………………………………………. 83

3-4-2- گریان نبودن در قیامت……………………………………………………………………………………… 84

3-4-3- دخول در بهشت و دوری از جهنم…………………………………………………………………… 84

3-5- آثار منفی گریه…………………………………………………………………………………………………………….. 85

3-5-1- سفید شدن چشم……………………………………………………………………………………………… 85

3-5-2- اشکال بینایی………………………………………………………………………………………………………. 86

3-5-3- افسردگی…………………………………………………………………………………………………………….. 86

3-5-4- گول زدن دیگران……………………………………………………………………………………………….. 86

3-5-5- تاثیر منفی گریه در صحنه نبرد……………………………………………………………………….. 86

ب)موانع گریه کردن………………………………………………………………………………………………………………. 87

1- استکبار……………………………………………………………………………………………………………………….. 87

2- انکار قرآن و قیامت…………………………………………………………………………………………………….. 87

3- شقاوت…………………………………………………………………………………………………………………………. 88

4- گناه……………………………………………………………………………………………………………………………… 88

عنوان                                                                                                                     صفحه

5- خنده و شوخی زیاد…………………………………………………………………………………………………… 88

6- قساوت قلب………………………………………………………………………………………………………………….. 88

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………… 90

 فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………. 93

   1-1-مقدمه

بعضی از مسائل آنقدر طبیعی و عادیست، که کمتر درمورد ی آن نیاز به بحث و گفتگو احساس می گردد؛ در نتیجه بسیاری از افراد نظر سنجیده ای در آن باب ندارند. از این قبیل می باشد گریه، که معمولا نشان اشکال و زبونی و گاه حقارت و پستی شمرده می گردد. اما این حکم کلیت ندارد. (رکنی،1362،5). گریه در اسلام از جنبه های مختلف علمی و دینی مورد توجه قرار گرفته و به آن سفارش شده می باشد تا جاییکه”بکاء” از صفات بندگان پاکدل خداوند شمرده شده می باشد.

  گریه از افعال ویژه بشری و غالبا غریزی یا غیر اختیاری می باشد. زیرا واکنشی طبیعی و بیرون از اختیار و کنترل آدمی می باشد. به همین دلیل کودک به محض اینکه چشم به جهان می گشاید، شروع به گریه می کند. امام صادق(ع)در سخنی خطاب به مفضل درمورد گریه پرفایده کودک می فرماید:”ای مفضل، فایده گریه کودکان را بشناس و به آن که در مغز آنها رطوبتی می باشد که اگر باقی ماند سبب معضلات بزرگ و بیماریهای سختی زیرا کوری و مانند آن می گردد. گریه، این رطوبت را از سر کودکان به بیرون سرازیر می کند و تندرستی و سلامت چشمها را در پی می آورد. مگر نه اینکه کودک از گریه خود سود بسیار می برد اما پدر و مادرش زیرا این حقیقت را به درستی در نمی یابند، می کوشند او را بی صدا کنند و با فراهم کردن خواسته هایش او را از گریه بازدارند. آنها نمی دانند که گریه برای فرزندشان بهتر و خوش فرجام تر می باشد.

  هم چنین اگرچه در بسیاری از پدیده ها منفعت هایی نهفته می باشد اما قائلین به اهمال کاری در آفرینش آنها را نمی شناسند که اگر می شناختند،سودو منفعت هیچ پدیده ای را منکرنمی شدند.این از آن روست که به آن شیءو منفعت آن جاهل اند. بی شک آن چیز که را منکران نمی دانند، عارفان می دانند و بسیاری از چیزها که در دسترس دانش آفریدگان نیست، علم آفریدگار متعال به آنها احاطه مطلق دارد.(رضایی،1389،34).پیامبر(ص)درمورد گریه کودکان می فرمایند:« لاتضربواأطفالکم علی بکائهم.فإن بکائهم أربعه أشهر شهاده:أن لا إله إلا الله، و أربعه أشهر الصلاه علی النبی و أربعه أشهر الدعاء لوالدیه»:«کودکانتان را به خاطر گریه هایشان کتک نزنید.همانا گریه آنها در چهارماه شهادت به یگانگی خداوند می باشد و چهار ماه صلولت بر پیامبر(ص) می باشد وچهار ماه دعا برای والدینشان می باشد». (ش.صدوق،1388،ج7،331).

  در قرآن کریم، خدای تعالی، گریه را از سوی خود دانسته و می فرماید:«وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَکَ وَ أَبْکى‏»،(نجم/43)،«و اینکه اوست که می خنداند و می گریاند». قابل توجه این که از میان تمام افعال بشر روی مسأله خنده و گریه تکیه شده می باشد، زیرا که این دو وصف مخصوص بشر می باشد و در جانداران دیگر یا اصلا وجود ندارد و یا بسیار نادر می باشد. چگونگی فعل و انفعالها و دگرگونیهایی که در جسم بشر به هنگام خنده و گریه رخ می دهد، و ارتباط آنها با دگرگونیهای  روحی بسیار پیچیده و شگفت انگیز می باشد و در مجموع مى‏تواند آیت روشنى از آیات مدبریت حق باشد، علاوه بر تناسبى که این دو با مساله حیات و مرگ دارند.(مکارم،1374،ج22، 560).

  مانند موضوعات مورد توجه در فرهنگ اسلامی ایجاد بستر مناسب برای داشتن یک شخصیت سالم می باشد تا آنجا که برای خندیدن و گریستن نیز راهکارهایی ارائه داده می باشد. علل مختلفی در گریه مدخلیت دارد و برای آن آثار زیادی برشمرده اند. پس می توان گفت که گریه از آن دسته اموری می باشد که جایگاه آن در اسلام به صورت واژگون در آمده می باشد و اگر چه موضوعی می باشد که از ابعاد گوناگون قابل مطالعه می باشد اما با در نظر داشتن تاکید زیاد آیات و روایات در باب آن، جنبه ی دینی و مطالعه موقعیتش در دین اهمیت بشتری می یابد.

1-2-اهمیت و ضرورت پژوهش

گریه موضوعی می باشد که در آموزه های دینی و رفتار پیشوایان دین و پیروان آنها جایگاه والایی دارد. این مساله مهم از جهات مختلف شایسته واکاوی و پزوهش می باشد، چه، آن می تواند فی نفسه اهمیت داشته باشد چنانکه می تواند جنبه طریقیت داشته باشد. در نظر داشتن آثار و مقدمات آن نیز مهم می باشد هم چنین گریه می تواند علل و اسباب و اقسام گوناگونی داشته باشد.

  در یک پژوهش دینی لازم می باشد به همه این جهات پرداخته گردد. گویا درک صحیحی از جایگاه این مساله در بین مسلمانان وجود نداشته باشد. اکثر مردم به گریه بعنوان خالی شدن عقده ها و یا ثواب آخرت و بخشش می نگرند. این تلقی گرچه به نحوی درست می باشد اما همه حقیقت نیست. گریه آثار فردی و اجتماعی زیادی دارد و هم چنین در خودسازی و جامعه سازی تأثیر فراوان دارد که معمولا مورد توجه قرار نمی گیرد. ترسیم حدود و شرایط این موضوع سبب رفع ابهامات زیادی از اسلام و سیره ی پیشوایان و رفتار پیروان آنان می باشد و به تبع آن بنیان های معرفتی مسلمانان تقویت می گردد.

1-3-هدف پژوهش

هدف از این پژوهش مطالعه جایگاه گریه در اسلام و هم چنین شناخت ابعاد گوناگون آن می باشد. بایستی به این پرسش پاسخ دهیم که آیا دین اسلام برای گریه مطلوبیت ذاتی قائل می باشد و یا اینکه گریه براساس مقدمات و پیامدهای آن مورد ارزش قرار می گیرد. نیز مطالعه انواع گریه و تبیین تفاوت یا تفاوتهای میان آنها و نیز مطالعه تأثیر و عملکرد هر یک از آنها در رفتار بشر از اهداف این پژوهش می باشد.

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده

1-4-پیشینه پژوهش

 موضوع پایان نامه حاضر”مطالعه جایگاه گریه در اسلام” می باشد. گرچه در مقالات و گاه در لابلای کتابها به بعضی از جنبه های این موضوع پرداخته شده اما در این پژوهش کوشش بر این می باشد که با در نظر داشتن تأکید زیاد آیات و روایات، جنبه موضوعیت یا طریقی بودن آن مشخص گردد. آیا اسلام به گریه به خاطر خود گریه ترغیب می کند یا نظر به مقدمات و پیامدهای آن دارد. به علاوه به سایر ابعاد و اقسام آن نیز پرداخته می گردد. تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد این بحث به عنوان موضوع یک رساله ارشد یا دکتری پیدا نمود نشده می باشد. آن چیز که می تواند به عنوان پیشینه پژوهش مطرح گردد به تبیین ذیل می باشد:

  آقای نجم الدین طبسی در کتاب”چرایی گریه و سوگواری”.(1381) به تبیین روایی گریستن و عزاداری ضمن ارائه سیره پیامبر(ص) و اصحاب پرداخته می باشد.

  نیز آقای الف – کاویانی در کتاب”گریه حربه ای در دست شیعه”. بعد انقلابی گریه را مورد مطالعه قرار داده می باشد. هم چنین آقای محمد مهدی رکنی در مقاله” ارزیابی گریه”.(1362) به اقسام مختلف گریه پرداخته می باشد.

  افزون بر آثار یاد شده، در کتاب”معالی السبطین اثر ملا مهدی مازندرانی”،”الخصائص الحسینیه” اثر حاج شیخ شوشتری، کتاب”هیجانها” اثر محمود رمضان زاده و نیز مقاله ای با عنوان” گریه و خنده از دیدگاه قرآن کریم” اثر محمدرضا عطایی به پاره ای از مسائلی که در این پژوهش مورد توجه می باشد، پرداخته شده می باشد.

1-5-روش پژوهش

 روش به کار گرفته شده در این پژوهش کتابخانه ای و توصیفی خواهد بود که طی مراحل زیر انجام می گیرد:

1- از متون و نوشته های دست اول اسلامی مواد و اطلاعات لازم استخراج خواهد گردید.

2- دیدگاههای محققان و اندیشمندان اسلامی از خلال نوشته های آنان استخراج و مورد توجه قرار خواهد گرفت.

1-6-سؤالات پژوهش

1-گریه با چه مفاهیم و واژگانی در قرآن و روایات به کار رفته می باشد؟

2-گریه چه جایگاهی در قرآن وروایات دارد؟

3-اقسام مختلف گریه کدامند؟

4-آثار و موانع گریه چیست؟

 1-7-مفاهیم

   گریه در لغت به معنای اشک ریختن و گریستن و مخالف خنده می باشد.(معین،1382،1278).

از دیدگاه روانشناسی واکنشی می باشد هیجانی بویژه در برابر درد، اندوه یا شادی بسیار که به صورت ریزش اشک از چشمان می باشد.(صدری،1373،ج2،953). معادل عربی گریه، واژه بکاء، می باشد. در اینجا به اظهار بعضی از مفاهیم مشابه و متضاد با واژه”گریه” می پردازیم.

18-مفاهیم مشابه

 1- بکاء: بکاء واژه ای روایی می باشد که خود در قرآن ذکر نشده می باشد اما کلمات هم ریشه با آن هفت باردر قرآن کریم  به کار رفته اند.(دخان: 29؛ نجم: 43و60؛ یوسف: 16؛ اسراء:109؛ توبه:82؛ مریم:58).

  قرآن کریم می فرماید:« وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَکَ وَ أَبْکى‏ »،(نجم/ 43)،

«اینکه اوست که می خنداند و می گریاند». در جایی دیگر می فرماید:«وَ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ یَبْکُونَ وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً»،(اسراء، 109،«آنها ( بی اختیار ) به زمین می افتند ( و سجده می کنند ) و اشک می ریزند و هر زمان خشوعشان فزونتر می گردد » .  هم چنین می فرماید:« أُولئِکَ الَّذِینَ … إِذا تُتْلى‏ عَلَیْهِمْ آیاتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا » ، ( مریم/58 )،« آنها کسانی بودند که وقتی  آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده می گردید به خاک می افتادند و سجده می کردند، در حالیکه گریان بودند».  باز می فرماید:«فَما بَکَتْ عَلَیْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ»،(دخان/29)،«نه آسمان برآنها گریست و نه زمین».

در آیات دیگری زیرا(یوسف/16)،(توبه/82و92) و (مائده/83) نیز از گریه کردن سخن به میان آمده می باشد. 

  در روایات نیز بکاء، جایگاه ویژه ای دارد. امام علی(ع) می فرماید:«البکاء سجیه المشفقین»: گریستن خوی مشفقان می باشد.(آمدی،1366،ج1،168). هم چنین می فرماید:« البکاء من خشیه الله مفتاح الرحمه»: گریستن از خوف خداوند کلید رحمت می باشد.(همان).

  پیامبر اسلام(ص) می فرماید:« طوبی لصوره نظر الله الیها تبکی علی ذنب من خشیه الله …» : «خوشا چهره ای که خداوند به آن می نگرد در حالی که از ترس خدا بر گناهی که کرده می گرید…».(حرعاملی،1387،ج1،677). در روایتی از پیامبر(ص) نقل شده می باشد که فرمود: «یا فاطمه، کل عین باکیه یوم القیامه الا عین بکت علی مصاب الحسین …»:« فاطمه جان، روز قیامت هر چشمی گریان می باشد؛ مگر چشمی که در مصیبت و عزای حسین(ع) گریسته باشد…».(مجلسی،1403،ج44،293).

امام صادق(ع) فرمود:‌‌« اذا بکی الیتیم اهتز له العرش»:«‌‌‌هرگاه یتیم گریه کند عرش به لرزه درآید ». ( ش . صدوق، 1429،188 ) .  

  بکاء در لغت  از ماده ی بکی یبکی بکاء و بکی، یعنی گریست و گریه نمود، می باشد. اگر به قصر خوانده گردد به معنی گریه و اشک ریختن می باشد و اگر به مد باشد، به معنی صدایی می باشد که توأم با گریه باشد.(قرشی،1371،ج1، 222).بنابر این نظریه”بکاء”به معنای گریه صدادار و “بکا”به معنای گریه بی صداست.

هم چنین بکاء حالت گرفتگی می باشد که بخاطر اندوه در چهره پیدا گردد و بدنبالش اشک بر گونه روان گردد.(طبرسی، 1372،ج9،277).

  “باکی” اسم فاعل آن یعنی گریه کننده و عزادار، مفرد باکون و بُکِیّ ًمی باشد. قرآن کریم می فرماید:« خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا»،(مریم/58)،«به خاک می افتادند و سجده می کردند درحالیکه گریان بودند».

مبکی” به معنای گریاننده از صفات خداوند متعال می باشد.«وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَکَ وَ أَبْکی»،(نجم/43)،«و اینکه اوست که می خنداند و می گریاند».(محقق،بی تا،ج3،418).

تباکی: تباکی در روایات اسلامی از آن یاد شده می باشد.

  امام صادق(ع)می فرماید:«ان لم تکن بک بکاء فتباک»:« اگر اشکی نداری که بگریی خویشتن را(به حالت) گریان بنما».(کلینی،1387،ج4،93). باز می فرماید:«ان لم یجئک البکاء فتباک،فان خرج منک مثل راس الذباب فبخ بخ»:« اگر گریه ات نیاید خود را به گریه وادار کن(و گریان نمایان).پس اگر از دیده ات به قدر سر مگسی اشک در آید خوشا بر تو».(همان،295). سعید بن یسار می گوید:« قلت لابی عبدالله(ع): انی اتباکی فی الدعاء و لیس لی البکاء؟ قال: نعم و لو مثل راس الذباب»:« به امام صادق(ع) عرض کردم آیا من در حال دعا خود را(به حالت) گریان بنمایانم هر چند اشکی ندارم؟ فرمود آری هر چند به مقدار سر مگسی باشد».(همان،294).

  عن الائمه(ع):«من بکی و ابکی فینا مائه فله الجنه و من بکی و ابکی خمسین فله الجنه و من بکی و ابکی ثلاثین فله الجنه…و من تباکی فله الجنه»: «هر کس به خاطر ما بگرید و صد نفر را بگریاند بهشت برای اوست و هر کس بگرید و پنجاه نفر را بگریاند بهشت برای اوست و هر کس بگرید و سی نفر را بگریاند بهشت برای اوست…و هر کس وانمود به گریه کردن هم کند بهشت برای اوست».(ابن طاووس،1386،26).                                                                                                                                                                                                       تباکی در لغت  گریه کردن تصنعی و غیر حقیقی می باشد.(حسینی،1340،106). “تباکی آن می باشد که بشر خود را با زحمت به گریه وادارد اما بدون ریا”.(رشیدرضا،بی تا،ج8،301). پس  اگر گریه به آسانی و به دلیل رقت قلب باشد، بکاء و اگر  با تکلف بیرون آید، تباکی نامیده می گردد.

  گویا تباکی در دو معنا استعمال می گردد:

الف)آنکه بشر به زحمت خودش را به گریه وادار کند، اهل لغت گفته اند: تباکی: تکلف البکاء.و بعضی از روایات نیز این معنا را تأیید می کند.امام صادق(ع)در مورد آداب دعا می فرماید:”پس از تمجید و ثنای الهی و صلوات،حاجت خویش را بگو« و تباک و لو مثل رأس الذباب»،یعنی تباکی کن گرچه به اندازه سر پشه ای”. 

تعبیر«مثل رأس الذباب» یعنی اندازه سر پشه برای اشک به کار رفته، پس”تباکی” در وادار کردن و به زحمت گریه کردن استعمال شده می باشد.(صدری،1390،ج2،118).

ب)معنای دوم تباکی حالت گریه به خود گرفتن می باشد، گرچه اشک از چشم بشر خارج نشود. مانند آنکه دست به پیشانی یا چشم ها بگذارد، سرش را پایین اندازد، و حالت شخص محزون به خود بگیرد(همان،119).

پس گرچه تباکی در معنای اول هم استعمال شده می باشد، اما اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند و قطعا در معنای دوم هم به کار می رود. کسی که واقعا عزاداری را دوست دارد، می خواهد به نوعی در اقامه عزا سهیم باشد، دوست دارد گریه کند اما نمی تواند با همین تباکی حزن درونی خویش را اظهار می کند.(همان،122).

2- تضرع: در آیاتی چند از قرآن کریم و هم چنین در بعضی از روایات از واژه تضرع یاد شده می باشد؛ که اکنون به چند مورد تصریح می کنیم:

خدای تعالی می فرماید:«وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِکَ فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ یَتَضَرَّعُون»،(انعام/42)،«ما به امتهایى که پیش از تو بودند (پیامبرانى فرستادیم و هنگامى که به مخالفت آنها برخاستند) آنها را به شدت و رنج و ناراحتى مواجه ساختیم شاید (بیدار شوند و در برابر حق) تسلیم گردند».

تعداد صفحه :113

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***