جستجو در سایت :   

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

 

1-1 اهمیت موضوع و اظهار مساله

رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا برای غذا، نیاز به افزایش اندازه تولیدات کشاورزی را افزایش داد و این امر به نوبه خود افزایش تقاضا برای آب را طلب خواهد نمود. شرایط اقلیمی کشور که خشکی و پراکنش نا مناسب زمان و مکان بارندگی واقعیت گریز ناپذیر آن می باشد، هرگونه تولید مواد غذایی و کشاورزی پایدار را منوط به بهره گیری صحیح و منطقی از منابع آب محدود کشور نموده می باشد در همین راستا می‌توان گفت آب آبیاری به عنوان مهم‌ترین نهاده کشاورزی می باشد (حیدری، 1383). از این رو اجرای برنامه‌های تحقیقاتی جهت برنامه ریزی و مدیریت صحیح آبیاری در مزارع کشاورزی به عنوان یک گزینه به زراعی امری لازم و ضروری می باشد.

کمربند کشت ذرت در دنیا به دلیل ویژگی های خاص این گیاه (به لحاظ چهار کربنه بودن و به ویژه گرماپسندی آن)، تطابق نزدیکی با مناطق خشک و نیمه خشک دارد (دی والرو و همکاران[1]، 2005). ایران با داشتن تنوع آب و هوایی مناسب مانند مناطق مستعد جهت تولید ذرت محسوب می‏گردد و این در حالی می باشد که دو سوم زمین های کشاورزی ایران در مناطق نیمه خشک قرار دارند و با تنش خشکی مواجه هستند (ساکی نژاد، 1382). با در نظر داشتن اهمیت وجود آب برای جذب عناصر غذایی و به ویژه نیتروژن، مطالعه برهمکنش تنش خشکی و اندازه نیتروژن قابل دسترس گیاه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد . پرینارس و ساندو[2] (1987) بهره گیری از کود نیتروژن را تنها زمانی در افزایش کارایی مصرف آب موثر دانستند که آب کافی برای رشد گیاه وجود داشته باشد.

نتایج مطالعه‌های انجام شده نشان می‌دهد که بیش از 50 درصد افزایش تولیدات غذایی به واسطه‌ی بهره گیری از کودهای شیمیایی می باشد، در این بین سهم کودهای نیتروژنه نسبت به سایر کودها بالا می‌باشد اما متاسفانه کارایی بهره گیری از کودهای نیتروژنه پایین می باشد (رون و جانسون[3]،1999). نیتروژن نخستین عنصری می باشد که کمبود آن در مناطق خشک و نیمه خشک مطرح می گردد، زیرا در این مناطق اندازه مواد آلی که عمده‌ترین منبع ذخیره نیتروژن به شمار می‌آیند به علت های زیادی مانند دمای بالا، میانگین مصرف کم کودهای حیوانی و کود سبز و بارندگی کم، اندک می باشد. مصرف نیتروژن بیش از آن چه که برای تولید محصول ضروری باشد، ممکن می باشد موجب تجمع نیترات زیر ناحیه ریشه شده و خطر آبشویی نیترات را افزایش دهد. آب و نیتروژن از عوامل عمده تعیین کننده سطح تولیدات کشاورزی در جهان هستند (اوورمن و همکاران[4]، 1995).

دسترسی گیاه به نیتروژن موجود و جذب آن متاثر از فراهمی آب می باشد. آب غالبا رشد و نمو گیاه را کنترل نموده و جذب عناصر غذایی با اندازه فراهمی آب ارتباط دارد. به علاوه، کمبود آب در طول مرحله استقرار گیاه ذرت می‌تواند باعث مرگ گیاهان جوان شده و تراکم بوته‌ها را کاهش دهد.

افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و به ویژه کودهای شیمیایی در سال‌های اخیر، تولید محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده می باشد. با بروز این وضعیت بهره گیری بی رویه از کودهای شیمیایی برای تولید هر چه بیشتر فاقد توجیه اقتصادی و زیست محیطی می باشد. بدیهی می باشد مخاطرات زیست محیطی ناشی از مصرف این کودها، تخریب و تراکم خاک‌ها و کاهش مقدار ماده آلی خاک نیز تأثیر مهمی در این رویکرد داشته می باشد. ایده بازگشت به طبیعت و بهره گیری کمتر از کودها و سموم شیمیایی و تمایل فزاینده مردم به بهره گیری از محصولات ارگانیک سبب توجه بیش از پیش به بهره گیری از کودهای زیستی شده می باشد. معضلات و تنگناهای مربوط به تدارک یارانه‌ها در سال‌های اخیر به یکباره نگاه‌ها را به سمت تنها گزینه پیش رو یعنی کودهای زیستی معطوف ساخته به طوری که در مصوبه شماره 90765/ت 42963ن مورخ 24/4/1388 هیئت محترم وزیران مقرر شده می باشد که به مقصود توسعه و طرفداری از کودهای زیستی و آلی تا سقف 10 درصد از یارانه کودهای شیمیایی به این مقصود اختصاص یابد. بدیهی می باشد هر دو رویکرد یعنی به حاشیه راندن کودهای شیمیایی و یا توجه بیش از حد لازم به آن‌ها که به بهای حذف اجباری کودهای شیمیایی تمام خواهد گردید، غیر کارشناسی بوده و نمی‌تواند متضمن تولید محصول کافی و سالم باشد. در این خصوص به نظر می‌رسد افزایش مصرف تدریجی کودهای زیستی که از کیفیت لازم برخوردارند در کنار مصرف معقولانه انواع شیمیایی می‌تواند راهگشا باشد. مسلماً هنگامی که بجرینک[5] دانشمند هلندی مشغول مطالعه میکروارگانیسم های خاکزی بود و چه هنگامی که تجربیات وی منجر به کشف ریزوبیوم و سپس ازتوباکتر گردید، تصور نمی‌نمود که کشفیات او تا چه حد بر روی تولیدات کشاورزی در دهه‌های بعد تاثیرگذار خواهند بود (اسدی رحمانی و همکاران، 1389).

اولین کود زیستی در سال 1895 توسط ناب و هیلتنر[6] در آمریکا معرفی گردید. این محققین با جداسازی باکتری‌های ریزوبیوم همزیست باقلا از گره‌های ریشه‌، نسبت به خالص سازی و تکثیر آن اقدام کردند و فرآورده نهایی را در ظروف شیشه‌های بسته بندی و به بازار عرضه کردند. در سال‌های بعد کشورهای دیگری مانند روسیه، کانادا، سوئد و استرالیا به تولید کودهای زیستی روی آوردند. دامنه میکروارگانیسم های خاکزی مورد بهره گیری در تولید کودهای زیستی در طول قرن بیستم توسعه بسیاری یافته می باشد و امروزه طیف وسیعی از باکتری‌های خاکزی ( انواع ریزوبیوم، سودوموناس، ازتوباکتر، آزوسپریلوم، باسیلوس و غیره)، قارچ‌ها (انواع قارچ‌های میکوریزی و اندوفیتی) و جلبک‌ها با مکانیسم‌های مختلف برای تولید کودهای زیستی بهره گیری می شوند با این حال هنوز هم باکتری‌ها فراوان‌ترین انواع در تولید کودهای زیستی محسوب می شوند. بدیهی می باشد توسعه کودهای زیستی در طی ده سال گذشته در کشور بسیار مثبت و قابل توجه بوده می باشد. اولین کود زیستی کمتر از 20 سال قبل در ایران تولید گردید و امروزه انواع مختلف کود زیستی با اسامی تجاری و حاوی باکتری‌های متنوع تولید می گردد. افزایش قیمت جهانی کودهای شیمیایی از یک طرف، محدودیت‌های تامین یارانه و عیان شدن اثرات سوء مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی در سال‌های اخیر از طرف دیگر، سبب در نظر داشتن کودهای زیستی شده می باشد (اسدی رحمانی و همکاران، 1389).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:شکل های شیمیایی و قابل استخراج به وسیله DTPA آهن در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب صنعتی

این نوع کودها که حاوی گونه های میکروبی مؤثر برای تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه هستند، بازده تولید در واحد سطح را افزایش می دهند. میکروارگانیسم های موجود در کود های زیستی عناصر غذایی را به مواد غذایی قابل بهره گیری برای گیاه تبدیل می کنند. تبدیل این عناصر به مواد غذایی مورد نیاز گیاه فرآیند بیولوژیکی می باشد که توسط این میکروارگانیسم ها انجام می گردد.

کود بیولوژیک ازتوباکتر یکی از بهترین و مؤثرترین کودهای بیولوژیک تأمین کننده نیازهای طبیعی گیاهان زراعی، سبزی و صیفی و درختان میوه می باشد. این کود با تثبیت ازت هوا و در انتقال آن به سیستم رشد گیاه، موجب ایجاد تعادل در جذب مواد اصلی مورد نیاز گیاه می‏گردد و با ترشح هورمون رشد اکسین، رشد و توسعه ریشه و قسمت های هوایی گیاه را افزایش داده و در نتیجه موجب افزایش اندازه محصول در واحد سطح می‏گردد. به علاوه، باکتری‏های موجود در کودهای بیولوژیک ازتوباکتر با ترشح انواع آنتی بیوتیک‏ها، سیانید هیدروژن و … از تهاجم بسیاری از عوامل بیماریزای خاکزی به ریشه گیاه جلوگیری می‏کنند. آزتوباکتر باعث جذب و افزایش غلظت عناصری مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم، روی، منیزیم، آهن و پروتئین در گیاهان زراعی شده می باشد (حبیبی و همکاران، 1386).

کود زیستی ازتوبارور-1 یک فناوری جدید و جایگزین سالم و موثر کودهای شیمیایی ازته (اوره) می باشد. باکتری های مفید این کود همیار با گیاه بوده و در ناحیه ریزوسفری اطراف ریشه به تثبیت ازت به صورت آمونیاک می‌پردازند.

در ایران به علت های متعدد مانند عدم ترویج مبانی صحیح تغذیه گیاهی و حاکمیت چگونگی مصرف غلط کود نیتروژن بازده مصرف کود نیتروژن بسیار پایین می باشد. از طرفی افزایش تولید و بهبود کیفیت ذرت از طریق مصرف بهینه کود به ویژه انواع کودهای زیستی یکی از مهم‏ترین اهدف می باشد.

ارقام زودرس ذرت، نسبت به ارقام دیررس طول دوره رشد و نمو کوتاه‏تری دارند و می توانند در اکثر مناطق ذرت کاری ایران به خصوص درمناطق سرد و معتدل به صورت کشت دوم و در مناطق بسیار سرد کشور در کشت اول (بهاره) مورد بهره گیری قرار گیرند. کاشت ارقام دیررس در مناطق فوق به دلیل محدودیت طول فصل زراعی، قبل از مرحله گلدهی و یا قبل از پر شدن دانه، با سرما مواجه می گردد و سبب افت کمی و کیفی محصول می گردد، پس معرفی و کشت هیبریدهای پرمحصول زودرس ذرت می تواند علاوه بر حل مشکل فوق از خسارت وارده به کشاورزان و اُفت تولید در کشور جلوگیری کند. سینگل کراس 260 (KSC260) در مطالعه مقدماتی در سال 1378 با میانگین عملکرد دانه 93/10 تن در هکتار به عنوان رقم برتر از شاهد KSC301 گزینش گردید.این هیبرید با 20-15 روز زودرس تر بودن از هیبرید شاهد می تواند جایگزین خوبی برای کشت دوم (بعد از برداشت گندم) در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور باشد (دهقانپور و همکاران، 1388).

با در نظر داشتن شرایط اقلیمی شهرکرد و الگوی پراکنش بارندگی طی فصل رشد ذرت احتمال تنش خشکی در طی رشد گیاه دیده می گردد. با در نظر داشتن این موضوع گویا می توان با بهره گیری از روش های مدیریتی صحیح و بهره گیری از کودهای زیستی شرایط را تا حدودی به نفع عملکرد گیاه متعادل نمود. پس پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر کود زیستی ازتوبارور1 همراه با کود شیمیایی نیتروژنه بر بعضی صفات کمی و کیفی ذرت دانه ای رقم فجر سینگل کراس 260 در شرایط تنش خشکی در منطقه شهرکرد طراحی و اجرا گردید.

1-2 فرضیه ها

کود های زیستی مورد مطالعه میتوانند باعث افزایش عملکرد ذرت شوند.

بهره گیری از کودهای زیستی می‏تواند تحمل به تنش خشکی را در ذرت افزایش دهد.

1-3 اهداف

مطالعه تاثیر کود های زیستی بر عملکرد ذرت (هیبرید 260) در شرایط تنش کم آبیاری در شرایط آب و هوایی شهرکرد

مقایسه تاثیر کود های زیستی و شیمیایی بر عملکرد ذرت و تحمل به شرایط تنش کم آبیاری

1-4 نوآوری

رقم ذرت دانه‌ای مورد بهره گیری در این پژوهش زود رس بوده و در منطقه مورد نظر تاکنون کشت نشده می باشد.

کود زیستی ازتوبارور1 تا کنون بر روی ذرت مورد بهره گیری قرار نگرفته می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

کلیات و پیشینه‌ی پژوهش

 

 

 

  1. De Juan Valero et al
  2. Prinars & Sandhu
  3. Raun & Johnson
  4. Ovverman et al
  5. Begerink
  6. Nab and Hiltenz

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :22

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***